Högskolan stoppar filmen om Brucebo

Högskolan på Gotland har stoppat ett filmprojekt om skotten vid Brucebo.
- Vi gör det av arbetsmiljöskäl. Projektet skadar en av våra anställda, säger rektorn Karin Bengtsson.
Annkie Medin, en av de drabbade studenterna, förvånas över att ingen frågat om filmens innehåll innan beslutet togs.

11 mars 2009 04:00
Annkie Medin är en av fyra studenter på 7,5-poängskursen "Det dokumentära berättandet" som startade 19 januari. Hon och kurskamraten Mats Larson bestämde sig ganska omgående för att som projekt i kursen göra en dokumentärfilm om Brucebo och händelserna där den 1 december i fjol.

Arbetsmiljöskäl
De fick också projektet godkänt av kursledaren och har sedan jobbat på med det i stort sett all ledig tid.
Men i måndags kom plötsligt besked om att projektet stoppats på högskolan.
- Det har stoppats av arbetsmiljöskäl, säger Karin Bengtsson, tillförordnad rektor på Högskolan på Gotland.

Anställd offer
En av högskolans anställda var offer i dramat och filmen skulle orsaka lidande för honom och hans studenter. Det är grunden för beslutet.
- Han vill inte bli utsatt för det här och då måste vi sätta stopp för projektet. Det är helt i enlighet med arbetsmiljölagen, högskolans verksamhet ska inte vara skadlig för dess anställda, säger Karin Bengtsson.
Annkie Medin tycker beslutet är, som hon uttrycker det, intressant.
- Beslutet påverkar ju mina möjligheter att slutföra kursen. Jag hinner knappast göra något nytt projekt. Jag är också förvånad över att ingen frågat om filmens innehåll innan de bestämde sig för att stoppa den.
Är det en kontroversiell film, tycker du?
- Nej, egentligen inte, men ämnet är känsligt så visst är det ett svårt projekt. Men jag har erfarenhet av att publicera material och vi jobbar mycket seriöst, säger Annkie Medin.
Vad som händer med själva filmprojektet nu när det inte längre får slutföras i högskolans regi kan hon för dagen inte ge svar på.
- Ambitionen är givetvis att slutföra det, säger hon.
Och även att få filmen visad?
- Ja, det är vår ambition i allra högsta grad, säger hon.

Utanför kursens ramar
Högskolan har inga kommentarer till projektets innehåll eller kvalitet. Det är inte det som legat till grund för beslutet.
Vad Annkie Medin och Mikael Larson gör med sitt material utanför kursens ramar är inte heller något som högskolan lägger sig i.
- Men det får inte fortsätta i vår regi eftersom det skadar en av våra anställda, säger Karin Bengtsson än en gång.

Nya projekt
När det gäller de två studenternas möjlighet att slutföra kursen säger Karin Bengtsson att det är kursledarens uppgift att ta fram ett nytt projekt till dem.
Att projekt avbryts på det här sättet är mycket ovanligt. Karin Bengtsson tror inte att det nånsin hänt tidigare vid Högskolan på Gotland.
Men varför sa man inte nej från början?
- Det var nog ingen som reagerade då. Jag fick kännedom om filmprojektet för 14 dagar sedan när de som varit inblandade i dramat sagt ifrån, säger Karin Bengtsson.
GT sökte i går utan framgång även Högskoleverkets jurist för en kommentar kring det ovanliga beslutet.
Så jobbar vi med nyheter