Måste betala 250 kr dagen

Trots upprepade uppmaningar vägrar föräldrarna att skicka sin 7-årige son till skolan. Nu har de dömts att betala vite på 250 kronor om dagen, så länge pojken inte kommer till skolan.

3 april 2009 04:00
Det är ett föräldrapar på södra Gotland som inte vill att pojken ska gå i skolan. Han skulle ha börjat första klass i höstas, men föräldrarna vill hellre undervisa honom hemma.
Skolans rektor Jerker Enekvist har upprepade gånger försökt att få till stånd en dialog med föräldrarna, men enligt honom har de inte kommit till de möten som de kallats till.
Hemundervisning kan inte bli aktuell i det här fallet, menar Jerker Enekvist:
- Hemundervisning kan bli aktuell om barnet inte kan komma till skolan på grund av exempelvis sjukdom. Även om pojken har problem med att gå i skolan så måste det bli inskrivet. Först då kan man diskutera alternativ.
Jerker Enekvist har aldrig tidigare stött på något liknande fall. När han, trots upprepade påstötningar, inte kunde lösa problemet lämnade han över ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Det är nämnden som har ansvar för att skolplikten i kommunen upprätthålls.

250 kronor dagen
Skolpolitikerna ansökte vid länsrätten om att få utdöma ett vite mot föräldrarna och det fick de. Sedan en dryg månad tillbaka måste föräldraparet nu betala ett vite på 250 kronor för varje dag som pojken hålls hemma.
Barn- och utbildningsnämnden har också vänt sig till skolinspektionen för att få besked om vad man mer kan göra för att barnet ska komma till skolan. Att ge efter för föräldrarnas önskemål om att pojken ska få undervisning är inte aktuellt i nuläget:
- Skolplikten har ju två syften. Dels ska barnet få utbildning, dels handlar det om att barnet ska få komma in i ett socialt sammanhang och få en social utveckling, förklarar Gunilla Carlsson på barn- och utbildningsförvaltningen.

Extraordinär åtgärd
Den åtgärd som Gotlands kommun har vidtagit i detta fall är extraordinär, betonar Ingegärd Hillborn, som är chefsjurist på skolinspektionen. Att utdöma ett vite till föräldrar som håller barnet hemma från skolan är den allra sista åtgärden som en kommun kan ta till när alla andra lösningar har prövats.
Hon förutsätter att kommunen fortsätter sina försök att få barnet till skolan:
- Det här är mycket allvarligt. Lagen ser till barnets rätt att få den utbildning som samhället erbjuder och ansvaret vilar tungt på skolan och kommunen. Det är bara de som kan lösa ett problem som det här och.

Inte tillräckligt skäl
Flera instanser inom skolan har anmält ärendet till socialtjänsten, men Jerker Enekvist, som var en av anmälarna, har inte fått några signaler om att det har vidtagits några åtgärder. Efter hans första anmälan i augusti i år fick han besked om att utredningen hade lagts ned eftersom föräldrarna inte ville ha någon hjälp från socialtjänsten. Sedan har han anmält saken igen, utan att få besked om vad som hänt.
Marica Gardell, som är chef för individ- och familjeomsorgen, kan av sekretess-skäl inte kommentera det enskilda fallet, men hon understryker att det kan pågå en utredning kring ett barn utan att anmälaren informeras om det.

Agerar socialtjänsten om ett barn inte går i skolan?
- Som enskilt skäl är det inte skäl nog för att socialtjänsten ska agera. Men när det sker försöker vi hjälpa föräldrarna att hitta alternativ för att barnets skolgång ska fungera. Skolan är en viktig "friskfaktor" för barnet, säger Marica Gardell.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa