Protesterar mot vindkraften

Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) skriver till regeringen och protesterar mot att delar av landet förvandlas till, vad det kallar för, ett "industrilandskap för produktion av vindkraftsel".

26 april 2009 17:35
Traditionen med att skilja människors närboende från industriella miljöer bryts nu upp, menar FSL. Regelverket ändras så det finns nu finns möjlighet att bygga tusentals vindkraftverk där människor bott under lång tid eller på platser som är värdefulla för rekreation och har höga naturvärden.

Vinsten med vindkraften är liten enligt FSL, den ger bara "en försumbar minskning av utsläpp av växthusgaser". Vidare menar man att om staten bygger ut lagar och direktiv som reglerar vindkraften och även ger signaler om att vindkraften ska byggas ut så måste även de människor som får sina boendemiljöer förstörda ges större möjlighet att protestera och hävda sin rätt.
Så jobbar vi med nyheter
Eva HC Nyström