Stora miljörisker i Sanda och Hejdeby

I höstas undersökte länsstyrelsen marken på sju misstänkt förorenade platser på Gotland.

4 juni 2009 12:44

Vid två av de undersökta platserna, marmorbrottet i Hejdeby och Sanda valskvarn, finns det en mycket stor risk att den tidigare verksamheten där har förorenat marken. Både på platserna i Hejdeby och Sanda finns det kvicksilver samt mycket höga halter av tungmetaller som kadmium, bly och zink.

 

Vid marmorbrottet vid Norrbys i Hejdeby hittades även höga halter av olja samt dioxin i dricksvattenbrunnar på området. Riskerna för att människor ska exponeras bedöms dock inte som akut. I nuläget bedöms föroreningarna vara begränsade till de aktuella områdena, men länsstyrelsen anser att ytterligare undersökningar bör göras så fort som möjligt för att se om det behövs göras sanering vid områdena.

 

Strömma yllefabrik i Stånga, var en av de undersökta platserna där risken för markförorening bedöms som lägre än tidigare.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa