Tre anhållna för grovt miljöbrott

Tre personer är nu anhållna för grovt miljöbrott efter dumpningen av miljöfarligt bekämpningsmedel. Det är fortfarande oklart om gifterna spridits till grundvattnet. (Uppdaterad 11.50)

15 juli 2009 10:08

Bekämpningsmedlen som dumpats anses vara av klassen "måttligt giftiga" men hur dessa ämnen reagerar tillsammans är oklart.
 
De tre anhållna männen arbetar alla på ett större gotländskt lantbruksföretag med gårdar över hela ön.

 

 

Höga halter av gifter

Det var i början av juni som kommunen tipsades om dumpningen av miljögifter i ett grustag på mellersta ön. Miljö- och Hälsoskyddskontorets inspektör skickades ut för provtagningar och kunde snart konstatera fakta. Vattenprovet visade på höga halter av tolv olika ämnen från bekämpningsmedel.

 

Kommunen kontaktade polisen och en förundersökning inleddes. Lars-Olov Larsson kriminalinspektör och miljötekniker från polismyndigheten i Stockholm kopplades in på fallet.

 

 

Ingen häktningsframställan

Ingvar Wennersten, miljöåklagare från Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, konstaterar att det inte finns någon häktningsframställan mot de tre männen. Den tekniska undersökningen och fler prover väntas om en vecka. Slutförhören med de anhållna har ännu inte gjorts.


- Miljöbrott är svårupptäckta och det är svårt att uttala sig om allvaret förrän vi får resultatet av det nya proverna, säger Ingvar Wennersten.

 

 

Rengöring av utrustning

Dumpningen av de giftiga bekämpningsmedlen har skett på företagets egen mark och ska ha pågått sedan början av 2008. De åtalade hävdar att utsläppen beror på rengöring av den utrustning som man använder i samband med besprutning av odlingar. Istället för att rengöra tankarna på åkern, för exempelvis byte av preparat, så har rengöringen skett på grustaget.

 

Claudia Castillo, chef för Miljö- och Hälsoskyddskontoret på Gotland menar att den här typen av rengöring är förbjuden. Den ska ske på åkern eller på planerad plats där ämnen inte kan ta sig vidare ner i marklagren.

 

 

Farligt för djur

Den stora frågan nu, ur miljösynpunkt, är huruvida de farliga ämnena spridits till grundvattnet eller inte. Prover har tagits hos de närboende i området men svaren är ännu inte klara.

 

- I så fall kan det påverka olika sorters djur och organismer men vi vet ju inte om det har spridit sig ännu, säger Claudia Castillo.

 

För människor är ämnen farliga vid regelbunden förtäring och kan bland annat ge njurskador. Boende i området har inte avråtts från att dricka vattnet eftersom undersökningen inte är klar.

 

 

Svårgenomtränglig morän

Effekterna av den här typen av utsläpp kan låta vänta på sig. Claudia Castillo menar dock att den markundersökning som har gjorts visar att marken i området främst utgörs av morän. Morän är betydligt mer svårgenomtränglig är grus vilket talar för att grundvattnet kan ha klarat sig. Samtidigt kan den senaste tidens kraftiga regnande ha påskyndat processen.

 

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa