"Det rör sig om små mängder"

"Det här är en väldigt tråkig historia som går tvärt emot vår policy".Så skriver det misstänkta jordbruksföretagets vd, som satt anhållen i två dygn, i ett brev till sina kunder.- Vi kommer att jobba hårt för att rentvå oss, säger företagets vd i en kommentar till GT.

18 juli 2009 04:00
I går skickade det miljöbrottsmisstänkta jordbruksföretaget ut ett brev till alla sina kunder på fastlandet.
I brevet förklarar man bland annat hur miljöbrottet har gått till: "Orsaken är att spruttanken på vår ogrässpruta rengjorts vid ett grusupplag efter utförd bekämpning. Det rör sig totalt om små mängder preparat, men rengöringen skulle ha skett i fält och avslutningsvis i företagets biobädd".
Anledningen till brevet är att företaget vill ge sin egen version av vad som har hänt.
- Det blir många fel i intervjuer och det här har blivit så uppblåst, säger företagets vd till GT.
Samtidigt påpekar han i brevet att han inte har haft kännedom om utsläppet förrän nyligen och "påtalade då för de berörda olämpligheten i detta förfarande. Ursköljningen av tanken skedde även efter detta och att jag inte själv vidtog mer åtgärder då, är givetvis något jag ångrar bittert i dag".

Förlorat certifikat
I brevet bekräftas också att företaget har förlorat sitt miljöcertifikat tills vidare. Men de hoppas på att kunna ändra på det: "Om vi kan garantera att inte miljöbrottet upprepas så har vi stora möjligheter att återfå vårt certifikat och det är vår ambition och vårt främsta mål".
De har också börjat planera för rengöring av den miljöskadade marken. Vd:n berättar att företaget har varit i kontakt med miljö- och hälsoskyddsnämnden för att diskutera när företaget ska påbörja sanering av marken.
- Självklart ska vi göra rätt för oss, säger han.
Enligt Radio Gotland för matvaruhandeln en diskussion om vad man ska göra med det misstänktas företagets varor. Tills polisutredningen är färdig kommer exempelvis Ica att fortsätta sälja företagets produkter.
- Det finns inga misstankar om att produktsäkerheten äventyrats på något sätt. Där känner vi oss väldigt trygga, säger Icahandlaren Paul "Dino" Larsson till Radio Gotland.
Något som företaget också tar upp i brevet: "Den kemiska bekämpningen i fält har utförts helt enligt regelboken. Förarna har utbildning för det, de innehar sprutcertifikat och för sprutjournal noggrant. Bekämpningen i fält har skett helt enligt dosnyckel och med godkända preparat. Vi följer noga karensdagar och skickar råvaror för analys för att kunna garantera en säker produkt".

Axfood ställer krav
Men för att helt säkerställa att företagets varor är giftfria har Axfood begärt att företaget ska skicka i väg prover på några av de odlade grönsakerna, berättar vd:n
- Vi kommer att jobba hårt för att rentvå oss, säger han.
Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa