Socialnämnden JO-anmäld för beslut om skolvägrande pojken

Kommunens socialnämnd har JO-anmälts för tvångsomhändertagandet av den sjuåring som föräldrarna vägra låta gå i gotländsk skola. Enligt anmälaren kan föräldar av filosofiska och/eller religiösa skäl välja hemundervisning.

7 augusti 2009 04:00
Sjuåringen har inte tillbringat en dag i skolan. Föräldrarna, bosatta på södra ön, har hållit pojken hemma och gett honom hemundervisning. Barn- och utbildningsnämnden anser att skolplikt gäller och beslutade därför att hos Länsrätten ansöka om vite för varje dag som pojken hölls hemma.
Länsrätten utdömde också ett flertal sådana innan man till slut avslog vidare ansökningar eftersom man konstaterade att vitesutdömningarna inte hade någon effekt.
Föräldrarna planerade att flytta till Indien men stoppades när de i början av juli satt i flygplanet. Polismän kom ombord och tog med sig föräldrarna och pojken omhändertogs.

JO-anmält
För beslutet om detta tvångsomhändertagande har nu en person i Stockholm JO-anmält kommunens socialnämnd. I anmälan hävdas att den nuvarande skollagen inte förutsätter att alla barn ska gå i skola. Föräldrar kan av filosofiska och/eller religiösa skäl välja hemundervisning.
- Det finns tiotals familjer som hemundervisar i dag. Gotlands kommun förefaller ha agerat på detta väldigt dramatiska och för familjen traumatiserande sätt utifrån den felaktiga uppfattningen att det i skollagen inte finns några alternativ till vanlig skolgång, hävdar JO-anmälaren.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa