Dramatisk hämtning JO-anmäls

7 augusti 2009 04:00
Efter det för familjen dramatiska omhändertagandet av en sjuårig pojke på Arlanda flygplats i början av juli, anmäls nu Gotlands kommun till justitieombudsmannen, JO.
Pojken bor med sina föräldrar på södra Gotland men har inte infunnit sig i skolan eftersom föräldrarna anser att han mår bättre av att vara hemma. Föräldrarna har tidigare bötfällts för att man undanhållit pojken från skolgång, och när familjen skulle resa utomlands i början av juli i år omhändertogs pojken av polis, på begäran från socialtjänsten på Gotland. Detta agerande är det nu som föranlett en JO-anmälan mot Gotlands kommun. (GT)
Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa