Mejlstorm mot socialtjänsten

Socialtjänsten på Gotland har hamnat i hetluften efter omhändertagandet av en 7-årig pojke i somras. Förespråkare för hemundervisning världen över rasar över beslutet.– Mejl strömmar in hela tiden. En del är väldigt extrema, säger Marika Gardell, chef för individ- och familjeomsorgen.

23 september 2009 04:00
Det var i slutet av juni den 7-årige pojken omhändertogs under uppmärksammade former i samband med att familjen skulle flytta utomlands.

Flera skäl
Det skäl som i första hand nämndes var att föräldrarna vägrat att låta pojken gå i skola. Men skälen var fler och det framkom också i den dom från den 13 augusti där länsrätten slår fast att pojken ska beredas vård enligt LVU (lag om vård av unga).
I domen nämns både fysiska omsorgsbrister och psykiska omsorgsbrister, bland annat i form av isolering, samt att pojken isolerats från kunskapsinlärning.
- Hemundervisning är i sig inget skäl för omhändertagande enligt LVU, det är dessutom ingen fråga för socialtjänsten, säger Marika Gardell, som blivit måltavla för den storm av protester som strömmat mot Gotland sedan händelsen blivit internationellt känd.
Bland annat har organisationen HSLDA, Home School Legal Defense Association, med säte i USA engagerat sig hårt i fallet. I förra veckan fick såväl Marika Gardell som ett flertal av Sveriges ministrar ett brev som i skarpa ordalag kritiserade "tvångsomhändertagande av barn av hemundervisningsskäl".

Domstolsbeslut
- Det har kommit extremt mycket mejl och brev den senaste tiden, från hela världen. Jag har inte en chans att hinna svara på alla, säger Marika Gardell.
Men hon vill gärna tydliggöra att det inte var på grund av hemundervisningen som pojken omhändertogs.
- Det måste finnas andra saker när ett sådant beslut fattas, säger hon.
Det kan handla om brister i föräldraförmågan eller en tillfällig sådan brist.
I brevet från HSLDA skriver man att "godtyckliga" skäl används vid omhändertaganden. Marika Gardell menar att det inte är möjligt att fatta beslut enligt LVU på godtycklig grund.
- Det sker i så många steg och slutgiltigt är det alltid en domstol som tar beslutet, säger hon.

Umgänge medges
Den 7-årige pojken är fortfarande omhändertagen, men föräldrarna får träffa honom.
- Umgänge med föräldrarna medges alltid, såvida det inte inte handlar om övergreppsproblematik, säger Marika Gardell.
Pojkens föräldrar har överklagat domen om omhändertagande till kammarrätten. Beslut därifrån väntas senare i höst.
LVU, eller Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga reglerar tvångsomhändertagande av unga människor i Sverige.
I §2 stadgas: "Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. "
Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande.
Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa