Överklagar miljödomen i Fårösund

Länsstyrelsen har beslutat överklaga miljödomstolens beslut om en fastighet i Fårösund som står på förorenad mark.

9 oktober 2009 04:00
Domstolen kom nyligen fram till att fastighetsägaren skulle betala 400 000 kronor av saneringskostnaderna. Länsstyrelsens linje har varit att den som äger fastigheten, ska stå för 800 000 kronor vilket motsvarar hälften av vad saneringen beräknas kosta.
- Dels delar vi alltså inte miljödomstolens bedömning om hur stort belopp som ägaren ska stå för. Dels tycker vi att det här är ett så principiellt viktigt ärende att vi vill ha det prövat i miljööverdomstolen för att få praxis, säger Mattias Vejlens på länsstyrelsen.
Huset med den förorenade marken på Strandvägen i Fårösund bytte ägare år 2007 för cirka fyra miljoner kronor. Efter beslut i tekniska nämnden gjordes fastighetsägaren skyldig att bekosta saneringen av marken.
Jorden på platsen hade förorenats minst 20 år bakåt i tid då verksamheten var i gång vid dåvarande Westerbergs fönsterfabrik som låg på Stucks 1:82.
I marken finns arsenik som måste saneras och länsstyrelsen har förelagt ägaren att bekosta hälften av saneringen. Miljödomstolen tyckte att det räckte med att ägaren stod för ett betydligt mindre belopp.
Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa