"Det berör hela befolkningen"

Vattenproven är klara, men inte vem som ska betala dem. Därför håller markägaren och ansvarig veterinär resultaten hemliga.– Vi tycker att det är kommunen som ska gå in och betala dem. Det här är ett problem som rör 57 000 människor, inte en enskild markägare, säger Peder Jacobsson, veterinär.

20 oktober 2009 04:00
I somras dog ett tiotal kvigor på Kysings gård av förgiftning. De döda kreaturen hade både lever- och njurskador, men det är ännu oklart vad som låg bakom skadorna. Nu har svaren på vattenproven kommit, men markägaren behåller dem för sig själv.
- Jag hör av mig när vi bestämt hur vi ska göra. Kommunen vägrar ersätta mig för kostnaderna för proverna, säger markägaren Jonas Kysinger.

En principfråga
Samtidigt meddelade kommunen i går kväll att miljö- och hälsoskyddskontoret kommer att ta egna prover på vattnet i djurens beteshage.
Lagen säger att det är markägarens ansvar att bekosta vattenprover.
- Men det här är en principfråga. Kommunen vägrar betala här, trots att det är ett problem som rör hela befolkningen. Det handlar om etik och moral, Gotlands kommun! Säger Peder Jacobsson.

Ingen skyldighet
Medan bråket om räkningen fortsätter hålls allmänheten ovetande om vilka gifter som finns i marken. Orsaken är att det finns misstankar om att föroreningarna kommer från Södervägs brädgård i Vall, som ligger mindre än en kilometer från gården Kysings, där korna dog.
- Förorenad mark är kommunens ansvar, säger Mattias Vejlens, samordnare på länsstyrelsens avdelning för förorenade områden.
Markägaren Jonas Kysinger vill inte uppge hur mycket han betalat för provtagningen, men det rör sig om tusentals kronor. Analysföretaget ALS Scandinavia AB som undersökt proverna tar mellan 1 000 och 3 000 kronor per substans de sökt efter och på Kysings rör det sig om flera olika ämnen som spårats.
- Vi har ingen allmän skyldighet att betala vattenprover. Däremot har markägaren skyldighet att upplysa miljö- och hälsa om det finns föroreningar på tomten, säger Miljö- och hälsoskyddschefen Per Eric Edlund.

Kostsam sanering
Åsikten stöds av ansvarig politiker.
- Det är inte vår uppgift att betala. Har jag en egen brunn är det mitt ansvar, om det gällt kommunalt vatten är det kommunens ansvar, säger Mats-Ola Rödén (fp), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Sanering av förorenad mark är en dyr historia och det finns statliga medel att söka för ändamålet.
- Men innan ansvarsfrågan kring brädgården är löst kan de inte betalas ut för den saneringen. Så länge vi inte får några svar från Kysings får vi anta att det inte finns några föroreningar där, säger Per Eric Edlund.

Kommunprover
Flera av personerna GT varit i kontakt med tror att svaren kring föroreningarna i området kommer att dröja till dess att rättsprocessen kring Södervägs brädgård är klar.
Under gårdagskvällen gick miljö- och hälsoskyddskontoret ut med ett pressmeddelande där de meddelar att de kommer att ta prov på vattnet i den brunn i beteshagen där djuren druckit.
Detta för att försäkra sig om att det inte innehåller något ämne som kan vara skadligt för människor.
Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa