Bekämpningsmedel rann ut – kan påverka grundvatten

– Det är ganska stora volymer och jag vet inte hur omfattande skadorna är, säger Urban Åslund på miljö och hälsoskyddsförvaltningen.

11 maj 2010 04:00
På måndagskvällen åkte han ut till gården för att göra en första bedömning av utsläppet.
Det var när en lantbrukare körde på en grusväg med ett sprutaggregat som hjulet kom utanför vägkanten. Sprutan hamnade i diket och 950 liter av bekämpningsmedlet Starane rann ut. Vattnet i diket går rakt ut i havet. I sämsta fall kan grundvattentäkter ha förorenats. Vattenlevande organismer kan också ha påverkats.

Räddningstjänsten i Hemse åkte ut men hade ingen möjlighet att samla upp giftet.
Enligt kemikalieinspektionen får inte djur beta på mark som besprutats med Starane på sju dagar efter behandlingen.
- Jag kan förstå att folk blir oroliga, säger Urban Åslund.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kommer att ta olika prover för att ta reda på hur mycket bekämpningsmedel som spridits i naturen.
- Vi kommer att lämna ärendet för bedömning till åklagare, säger Urban Åslund.

Så jobbar vi med nyheter