De vill elda och röja på Sandön

Anlägga bränder, rycka upp tallar med rötter och låta lamm beta, är några av länsstyrelsens förslag till skötselplan för Gotska Sandön. Tillstånd att fiska längs stränderna och tälta fritt på ön, är andra förslag.
- Inga nya hus och tältplatser. Då försvinner känslan av öde ö, säger Anncatrin Hjernquist, Gotlands naturskyddsförening.

23 juni 2010 06:00
Hon tycker att man ska hålla sig till försiktighetsprincipen.
- Ön ska inte exploateras för att någon ska tjäna pengar. Naturen ska komma i första hand, säger hon.
I dag är det bara tillåtet att sova på lägerplatsen vid Fyrbyn.
- Det skulle underlätta för besökarna om de kunde gå halvvägs och övernatta i stugor eller tält, säger Thomas Johansson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.
- De som inte orkar gå, får stanna vid fyrbyn, säger Anncatrin Hjernquist som tycker det är fel att utöka möjligheten till tältning.
Lamm har betat på ön åtminstone under 1700-1800-talen, ibland omkring 500 djur. Bete vill länsstyrelsen återinföra, men att ha lammen fritt gående på ön kan vara opraktiskt. I stället kan mindre områden hägnas in.
- Att stänga in lammen tycker jag är en tråkig konstruktion, säger Anncatrin Hjernquist.

"Det behöver inte vara kalt"
Gotska Sandön hade tidigare problem med flygsanden och en gång i tiden planterades gräs och tallar för att binda sanden till varje pris. I dag har ön växt till sig och flera arter missgynnas.
- Det här går stick i stäv med en genuin sandö. Det behöver inte vara helt kalt, utan bara lite mer luckor, säger Thomas Johansson som vill skapa sandflykt igen genom att rycka upp småtallar med rötterna.
Genom att bränna av områden kan man också möjliggöra livsutrymmet för en del insekter. Minst ett 30-tal bränder har härjat på ön under de senaste 500 åren. På 1500- och 1600-talen antas det ha brunnit i princip årligen men bara tre gånger de senaste 150 åren.
- Vi vill prova på ett mindre område och fortsätta med fler om det blir bra, säger Thomas Johansson.
Ytan måste vara minst fem hektar stor för att ge önskad effekt.
- Under vissa förutsättningar kan vi tillåta bränder, men det är syftet med parken som styr vad som får göras, säger Rolf Ögren, nationalparksansvarig på Naturvårdsverket.
De beslutar om skötselplanen och tar hand om remisshanteringen.
Målet för nationalparkerna är att de ska behållas i naturligt tillstånd.

Fiska men inte surfa
På Gotska Sandön är det mesta förbjudet som att anlägga nya stigar och vägar, fiska och jaga, bygga, gräva, använda motordrivet fordon, göra upp eld och tälta utanför anvisad plats, ta med husdjur.
Nu föreslår länsstyrelsen att alla besökare ska få fiska men förbjuda så kallad kitesurfing.
- Vi är inte främmande för handredskapsfiske. Det skulle gynna fisketurismen, säger Thomas Johansson.
Hjulspår längs stränderna ses som ett problem, både estetiskt och utifrån vissa naturvärden. Att mötas av bilspår när man vill se orörda stränder gillar inte alla besökare.
- Vi vill att de bara får köra på vägarna. I dag körs det bil längs stränder och det vill vi minska, säger Thomas Johansson.
Förslaget till skötselplan lämnas till Naturvårdsveket efter sommarsemestern och sedan kommer det att gå ut på remiss.
- Ingenting är spikat på någon nivå ännu, säger Thomas Johansson.
Gotska Sandön är nationalpark sedan 1963.
Delar av ön blev det redan 1910.
Landarealen är 3673,5 hektar.
Cirka nio kilometer lång är ön, från Fyrbyn till Tärnudden.
"Nu äro vi sedan en stund inne på Nationalparkens område. Dess ytvidd är alldeles för liten - endast 400 hektar - ty hela ön måste bli naturskyddad. Det är en skam att denna ensliga sandhög i havet icke får vara i fred för spekulationer endast därför att den råkar vara skogbeväxt. Det finns alldeles tillräckligt av skog på fastlandet."
Albert Engström, 1926

"Ett paradis på jorden är Gotska Sandön, Östersjöns pärla, en av Sveriges skönaste klenoder. Men man måste vara en sund människa för att förstå den."
Albert Engström 1926
Så jobbar vi med nyheter