Vindkraften sågas av kritiker

Vindkraften innebär ett gigantiskt slöseri med pengar. Den är dessutom meningslös ur klimatsynpunkt.
Det hävdar nationalekonomen Marian Radetzki i en mycket kritisk debattartikel.

24 augusti 2010 15:49
Tillsammans med Jonny Fagerström från föreningen Svenskt Landskapsskydd föreslår han på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt att vindkraftens ”verkliga” kostnader för samhället granskas i en oberoende utredning.
– Sedan vill vi att resultatet föreläggs väljarna, säger Radetzki till TT.
Han och Fagerström skriver att vindkraften i dag subventioneras med 35 öre per kilowattimme, en stödnivå som, enligt författarna, ”saknar motstycke i svensk industrihistoria”.
De beräknar att kostnaden för samhället blir 300 miljarder kronor i subventioner fram till 2035 om regeringens mål att bygga ut elproduktionen från vindkraften till 30 terawattimmar (TWh) förverkligas.

Dyr och meningslös
Den summan skulle räcka till 15 000 jobb i den offentliga sektorn, eller till sex moderna kärnreaktorer som producerar tre gånger mer el.
Radetzki och Fagerström hävdar också att vindkraften är meningslös i klimatpolitiken. Eftersom den svenska elproduktionen redan är koldioxidfri så kan inte vindkraften minska några utsläpp.
– I länder som producerar mycket el med fossila bränslen kan den fylla en viss funktion. Men det gäller inte Sverige, säger Radetzki. – Det är egentligen obegripligt att vindkraften är så populär. Den omhuldas i alla länder, trots bristerna.

Kritik av kritiken
Den hårda kritiken får dock starkt mothugg från Naturskyddsföreningen, vars ordförande Mikael Karlsson menar att Radetzki och Fagerström räknat fel på flera punkter.
– Det behövs inte 10 000 vindkraftverk för att nå upp till 30 TWh som de påstår. Det räcker med 6 000. De glömmer också att vindkraften successivt blir allt billigare, och att kärnkraften blir allt dyrare, säger han. – Det stämmer att den svenska elproduktionen i stort sett är koldioxidfri. Men det är inte koldioxidaspekten som är den viktigaste vad gäller vindkraften. Det viktiga är att den på sikt kan ersätta den farliga kärnkraften.
Så jobbar vi med nyheter