Grön våg med gul honung

Meningen med livet är att producera honung. I alla fall för ett bi. Livet för ett gotländskt bi är att göra gotländsk honung. Och den vill föreningen Honung Gotlandica få ut till så många som möjligt.

19 oktober 2010 11:04


Bin och deras honung är en vetenskap i sig. Det är avlande av bidrottningar, pollinering, svärmeri, honung och bivax och... ja, det finns en hel del att upptäcka vad gäller det här med biodling. Och intresset för det bara växer. Det erfar Mats Norrby, en av initiativtagarna till den ekonomiska föreningen Honung Gotlandica vars cirka 60 medlemmar har små eller medelstora biodlingar
- Vi tycker att vi ska dra vårt strå till stacken för att utveckla Gotland som region, med arbetstillfällen och produktionsenheter.

Håller ihop
Det hela började med att Mats Norrby tillsammans med sin vän, bi-entusiasten Gösta Cedergren, startade en gymnasial kurs i biodling ute på Lövsta landsbygdscentrum. I februari 2011 startar den sjätte omgången.
Lövsta har blivit något av ett biodlingscentrum där bland annat Honung Gotlandica har en anläggning med slungor och annan teknisk utrustning som medlemmarna kan hyra.
- Det finns ett nymornat intresse.

En slags ny grön våg som är ganska sansad och biodling kommer in där som ett naturligt tänk, säger Mats Norrby.
I och med kurserna tog ett nätverk mellan biodlarna form och 2007 grundades Honung Gotlandica.

Honung och turism
Föreningen arbetar med att marknadsföra och få ut honungen till butiker i stockholmsområdet. I dag säljer föreningen honung till ett tiotal butiker där.
- Biodlare i gemen brukar inte vara jätteduktiga affärsmän, men vi har lyckats att i alla fall lite grann krafsa på stockholmsmarknaden.
Föreningen försöker också att ta fram produkter som turister kan vara intresserade av. Olika smaksättningar och förpackningar som är säljbara.
- Sådant är vi jättedåliga på, men det håller på att ändra sig, säger Mats Norrby.
Som ett exempel tar han upp ett samarbete med Leva kungslador där man har ställt ut ett par bikupor.
- Honungen som produceras där särskiljer vi och marknadsför som Levas egen honung. Ett typiskt turistprojekt i rätt riktning.
Biodling är användbart på flera sätt. Förutom att honungsproduktionen kan ge regionen ett lyft vad gäller arbetstillfällen och marknadsföring så har den ett värde för öns lantbrukare.
-  Binas värde som pollinatörer har ett kommersiellt värde för lantbrukare och naturen, säger Mats Norrby.
Biodlarna kan, mot en viss ersättning från markägaren, ställa ett par kupor med bisamhällen intill en åker med exempelvis rapsblommor. Bina pollinerar blommorna och skörden blir större för lantbrukaren.
Några exakta siffror på hur mycket skörden ökar finns inte, men forskning pågår och pollinering med hjälp av inhyrda bisamhällen är inte något ovanligt något ovanligt i Europa och USA.
- På Österlen med alla fruktodlingar är det självklart med bisamhällen för pollinering, berättar Mats Norrby som nu arbetar för att organisera en sådan verksamhet på Gotland.
För biodlaren är givetvis honungen det viktigaste och Mats Norrby tycker att kombinationen är perfekt.
- Gotland lämpar sig bra för biodling. Det finns nog inget län som har bättre förutsättningar med tanke på antal soltimmar där vi leder ligan. Och den enormt rika floran.

God natt alla bin
Vid den här tiden har alla bin nattats för vintern. Förmodligen rätt trötta efter vårens och sommarens slit med att producera honung, som människan skördar med jämna mellanrum, tre till fyra gånger per säsong. Men mat måste de ha där i bikupan och istället för honung får de ett substitut i form av sockerlösning (rörsocker blandat med vatten).
I mars är det dags för dem att börja arbeta igen.

Här kan du hitta mer information om biodling:
www.honunggotlandica.se
www.biodlarna.se (Sveriges biodlares riksförbund med cirka 300 biodlarföreningar från hela landet, har ungefär 10 000 medlemmar).
www.biodlingsforetagarna.nu (rikstäckande förening för yrkesverksamma biodlare, har bland annat en pollineringspool).

Så jobbar vi med nyheter