Miljöfarliga soptippar kartläggs

Genom projektet Samverkan Sydost, ska 50 av Gotlands gamla deponier gås igenom och undersökas.

19 oktober 2010 11:33

Syftet är att identifiera vilka av de nedlagda avfallsanläggningarna som är miljö- och hälsofarliga och i samband med det ta fram åtgärdsplaner för kontroll och eventuell sanering och därmed hindra att gifter sprids.

 

På Gotland finns det ett 50-tal gamla deponier som riskerar att läcka miljögifter till både grundvatten och ytvatten.

 

Miljösamverkan Sydost samordnar projektet som pågår till september 2012. I projektet ingår Gotlands kommun och kommuner inom Kalmar län. Projektet är en del i arbetet med att nå det nationella miljömålet "giftfri miljö", som riksdagen antagit.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa