Gotländsk sten till Stockholms slott

Gotländsk sandsten behövs till renoveringen av Stockholms slott.
Men än är ingen affär i hamn. I stället används tysk sten.

5 september 2011 06:00

– Till vissa etapper måste vi ha originalmaterialet, säger Anders Liberg, som leder renoveringsarbetet.

Restaureringen av Stockholms slotts fasader är det mest omfattande fasadarbetet i Sverige i modern tid. Första etappen påbörjades i våras och den ska vara klar år 2012.
Att restaurera och byta ut sten på den stora, rikt dekorerade byggnaden är ett svårt och tidskrävande arbete. Arbetet kommer att ske etappvis, fasad för fasad. I sin helhet beräknas projektet pågå i 22 år.
Originalmaterial
Det ursprungliga materialet i Stockholms slott är till stor del gotländsk sandsten. Och ambitionen är att åtminstone så småningom kunna använda originalmaterialet vid restaureringen.
Men i dagsläget har man liten eller ingen tillgång till den gotländska stenen.
– I första etappen finns ingen möjlighet att få fram gotländsk sten utan där kommer vi att ha ersättningssten från Tyskland och Schweiz, säger Anders Liberg.
Men man kan också återanvända mycket av den sandsten som man plockar ner.
– Vi nyttjar allt vi får loss, säger Anders Liberg.
Diskussionen om hur man ska kunna få tag i mer sandsten från Gotland har pågått i flera år nu.
Ingen konkret förfrågan
Slite stenhuggeri, som jobbat med flera tidigare renoveringar vid bland annat Stockholms slott och Drottningholms slott, och som dessutom har ett visst lager av gotländsk sandsten har figurerat i diskussionerna, men inget konkret bud har lagts.
– Vi sitter på både kunskap och maskiner, det är upp till fastighetsverket om de vill att vi ska hjälpa till. Men hittills har vi inte fått någon konkret förfrågan att ta ställning till, säger Thomas Löfgren, vd på Slite stenhuggeri.
Dessutom, menar han, har man från fastighetsverket gått ut och kritiserat kvalitén på den gotländska stenen.
Vill ha gotländsk sten
Lotta Günter, förvaltare på Statens fastighetsverk, säger dock till GT att myndigheten visst vill ha gotländsk sten. Och de antikvariska myndigheterna är mycket tydliga på den punkten.
– Men på vissa väldigt utsatta partier där vattnet faller som mest och frosten biter väljer vi att byta ut den gotländska sandstenen mot tysk sådan, som är betydligt starkare, säger hon.
Hoppas på Valar i Öja
Men mycket gotländsk sandsten kommer att behövas och just nu står hoppet till att ny brytning ska komma igång i sandstenstäkten vid Valar i Öja.
Täkttillståndet där innehas av Henrik Jakobsson, som driver företaget Gotlandsbrynet, och han har i dagarna fått klarttecken till förlängt och utökat brytningstillstånd.
– Avsikten är att vi ska komma igång med ny brytning och leverera till fastighetsverket. Men inget avtal är skrivet än och jag vet inte när vi kan komma igång, säger Henrik Jakobsson.
Minst två år kommer det att ta innan sten kan börja levereras. Och sedan måste den skickas iväg för bearbetning. Anders Lifberg tror att det blir till Tyskland.
– Sten- och bildhuggeri är ett yrkeskunnande som håller på att försvinna från i Sverige, säger han.
Thomas Löfgren på Slite stenhuggeri är av samma uppfattning. Och han menar att det till stor del är statens fel, eftersom man sedan slutet av 1990-talet dragit ned så kraftigt på restaureringsarbetena.
– Jobben har varit för få för att underhålla kunskaperna, säger han som själv tvingades lägga om verksamheten i sitt företag när restaureringsjobben försvann.

Så jobbar vi med nyheter
Eva Carlsson Daun