Advokat Per E Samuelsson: Känns väldigt märkligt att det väcks åtal nu

De anställda har gått bakom ryggen på företagets vd och agerat helt på eget bevåg.

Det menar vd:n Yngve Andersson och hans advokat Per E Samuelsson.

- Därför känns det väldigt märkligt att det nu väcks åtal, säger Per E Samuelsson till GT.

25 oktober 2011 04:00

Yngve Andersson, vd för Ryftes då de misstänkta brotten begicks, har hela tiden hävdat sin oskuld till de påstådda brotten. I polisförhör har han medgett att gjort sig skyldig till en enda felaktighet:

- Jag har begått ett brott i den del att jag underlåtit att vidta åtgärder när jag väl fick kännedom om att åtgärden med utspolning av sköljvatten förekom på den aktuella platsen, säger Yngve Andersson i förhören.


Rengjorda sprutor
I polisförhör har en av de två anställda männen medgett att har rengjort växtodlingssprutor fem eller sex gånger under 2008 i det aktuella grustaget, samt tre eller fyra gånger under 2009.

Han säger sig dock inte ha använt ämnet afalon SC, som varit förbjudet sedan 1998.


Påhittade uppgifter
Även den andre mannen erkänner att han rengjort sprutor på ett icke lagenligt sätt, i det grusupplag som utpekats av företags-vd:n.

Senare under utredningens gång, har det också framkommit att en fjärde person lämnat falska, påhittade uppgifter i de journaler som måste föras vid kemikalieanvändning.

- Jag har förmodligen bara tagit samma registrering som föregående, svarar han själv i förhören på frågan om vad han skrivit i journalen om underlag saknats för de uppgifter som krävts.

Per E Samuelsson, som företräder Yngve Andersson, menar att alla brott inom företaget begåtts helt utan vd:s kännedom.


Stora resurser
- Både Yngve Andersson och Ryftes står egentligen på åklagarens sida, mentalt. Han har lagt ner stora resurser på att sanera, han har jobbat ihop med kommunen, med privata företag, med grannar, han har haft kontakt med kunder för att förklara det som hänt. Därför känns det väldigt märkligt att det nu väcks åtal, resonerar Per E Samuelsson.


Ska visa det orimliga
- Men vi har haft på känn under ganska lång tid att åklagaren haft för avsikt att åtala alla och låta tingsrätten avgöra vilka som är de skyldiga. Vi har väldigt mycket dokumentation som vi ska lägga fram för att visa det orimliga i att Yngve Andersson skulle känna till de här brotten.

Under utredningen har även en av Yngve Anderssons döttrar förekommit som misstänkt, men hon frias alltså helt från alla brottsmisstankar.

GT har sökt Yngve Andersson utan framgång.

Så jobbar vi med nyheter