Folebor oroade över gift i vattnet

Boende nära Ryftes i Fole är oroade och kräver provtagning i sina brunnar. Provtagningar visar att gifthalter i vattnet är flera tusen gånger högre än gränsvärdena.

20 februari 2012 09:51
Mätresultaten har visat att det i grundvattnet nära grusgropen som förorenades har hittats halter av metazaklor som är över 3 000 gånger högre än gränsvärdet för otjänligt vatten. I provtagningar har det också visat sig att halterna av fluroxipyr är över 2000 gånger för höga och halterna av metribubuzin är över 1 000 gånger för höga, enligt prover som tagits två år efter utsläppet. Enligt undersökningsföretaget Pentacon kan ämnet metribuzin finnas kvar i grundvattnet "under längre tid", det rapporterar Radio Gotland. Nu kräver Folebor provtagning även i privata brunnar eftersom de är oroade över att det förorenade vattnet kan ha spridit sig i det vattenrika området. (GA)
Så jobbar vi med nyheter