Ryftes-grannar kräver prover

Oroade grannar till Ryftes i Fole begär provtagning i sina brunnar, de befarar att föroreningar från dumpningen i grusgropen sprider sig. Mätningarna hittills har visar att flera tusen gånger för höga värden på oväntade platser.

- Det är skrämmande- och irriterande att uppgifterna mörkats, säger Leif Andersson.

21 februari 2012 04:00

Upp till 3 000 gånger för höga halter av ämnen som ingår i ogräsbekämpningsmedel har mätts upp vid provtagningar kring grusgropen i Fole där Ryftes rengjorde bekämpningsutrustningen. Föroreningarna som mättes upp strax efter utsläppet 2009 har klingat av, men nu är det framför allt vid en ny mätpunkt 200 meter söder om grusgropen som flera tusen gånger för höga halter av jämfört med riktvärdena för ämnena fluroxipyr, metazaklor och metribuzin mätts upp.

Enligt grannen Leif Andersson var det först vid rättegången mot Ryftes, där han och andra närboende var på plats, som de fick reda på hur stora halter av bekämpningsmedel som mätts upp i grundvattnet. Nu har han och grannar vänt sig till miljö- och hälsoskyddskontoret för att få provtagning utförd i brunnarna.

- Det var tack vare att vi var på plats under rättegången som vi fick reda på hur illa värdena var. Ryftes kunde ha informerat oss i lägesrapporten i januari, säger han.


Mörkade
Han anser att Ryftes och miljö och hälsoskyddskontoret skulle han informerat grannarna. Själv har han cirka 500 nötdjur och en del av dem betar på marker som gränsar till utsläppsplatsen.

- De går 150-200 meter därifrån och betar. Visserligen dricker de vatten ur en bäck som strömmar från ett annat håll. Men man kan aldrig riktigt veta hur vattnet rör sig, säger han.

Nu har han och grannarna begärt provtagningar i fem brunnar som ligger söder ut, mot Krampebro.

- Vi vill säkerställa att vattnet är bra i brunnarna, det bor flera barnfamiljer i området, säger han.


Provtagningar
Företaget Pentacon ansvarar för mätningarna på uppdrag av Ryftes. Att värdena var höga upptäcktes i juni och enligt Claudia Castillo, miljö- och hälsoskyddskontoret, så har provtagningar gjorts i den dricksvattenbrunn som låg närmast mätpunkten och där var vattnet bra.

Enligt henne så har konsulten kartlagt att vattenströmmarna rör sig söder ut, och under senare tid med riktning mot öster. Men efter de oroade Folebornas besök gör Ryftes tre provtagningar till, väster ut.

Att miljö- och hälsa inte gått ut med särskild information om de höga halterna av bekämpningsmedel i grundvattnet beror enligt henne på att det inte rådde någon fara för att något dricksvatten skulle förorenas.

Ryftes i Fole har sedan utsläppet blivit känd tagit prover på grundvattnet på flera punkter vid och omkring platsen för utsläppet. Och enligt Ryftes vice vd Karin Andersson har man regelbundet informerat grannarna om vad som händer. När Ryftes fick reda på att de höga halterna uppmätts, trodde man först inte att uppgifterna stämde.

- Vi beställde ett omprov, men tyvärr visade det samma resultat. Vi är mycket bekymrade och förvånade över de här värdena som dyker upp två år senare, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter