I dag blir maten dyrare för äldre

I dag höjs måltidsavgifterna inom regionens äldre- och handikappomsorg med 20 procent.

Men redan i januari skickade socialförvaltningen ut fakturor med de högre priserna.

Nu tvingas regionen betala tillbaka pengar till seniorboende som betalat för mycket.

1 mars 2012 04:00

-Det har blivit ett faktureringsfel och de som betalat för mycket får pengarna tillbaka, förklarar Sam Björk vid socialförvaltningen.

Fakturor med för hög avgift, 73 kronor i stället för 55 kronor, för luncher har bland annat skickats till seniorboende på Åkermanska och Gråbo i Visby.

- Vi har uppmärksammat felet och de som fått för höga räkningar kommer att få mellanskillnaden, 18 kronor per lunch, återbetalade eller tillgodo på kommande fakturor, berättar Sam Björk.


Höjda måltidskostnader
I dag den 1 mars höjs avgifterna inom äldre- och handikappomsorgen i Region Gotland.

För seniorboende på exempelvis Åkermanska och Gråbo, som väljer att köpa och betala för sin lunch över disk i matsal, blir priset 73 kronor.

Avgiften för lunchkuponger ökar från 55 kronor till 65 kronor. 65 kronor blir också priset för boende med hemtjänst och matbeställning.

- Då sätts båda avgifterna upp på fakturan, alltså hemtjänstavgiften plus 65 kronor i kostnad per måltid, förklarar Sam Björk.

55 kronor per lunch kommer fortsättningsvis att gälla när det finns ett biståndsbeslut på att få färdiglagade matlådor hemsända.

För den som inte äter sin matlåda i hemmet, utan väljer att gå till boendets matsal, får betala 65 kronor per lunch.

- I beloppet med ett biståndsbeslut ingår, utöver maten, olika andra insatser och ofta hamnar den biståndsberättigade då inom högkostnadsskyddet.


Måltidsservice
Måltidsservicen till äldreomsorgens aktuella seniorboenden sköts av Strandgärdet som har produktionskök på lasarettet.

Därifrån körs lunchlådor ut hem till de boende efter beställning, och i kantiner till seniorbostädernas restauranger.

Där lägger personal upp maten på tallrikar som bärs ut och serveras vid dukade bord till lunchgästerna.

Så jobbar vi med nyheter
Inger Hammar