Övervakar prover efter giftskandalen

Risken är liten för att människors hälsa ska komma till skada, efter föroreningarna vid Ryftes i Fole.

6 mars 2012 14:29

Snart har det gått tre år sedan det uppdagades att Ryftes rengjort sina sprutor för bekämpningsmedel vid ett grusupplag i Fole.

Sedan dess har flera provtagningar gjorts för att kontrollera om det finns gifter i marken.

 

Ryftes själv anlitade ett provtagningsföretag för att kontrollera att det inte fanns gifter i marken.

Nu har det företaget gjort ytterligare en provtagning. En provtagning som även Samhällsbyggndsförvaltningen och Region Gotland i sin tur kontrollerar.

Enligt Claudia Castillo, miljöskyddsinspektör, är alla proverna godkända.

- Resultaten av denna provtagning uppvisar liknande resultat som tidigare. Och vi bedömer risken för människors hälsa är liten, säger hon i en kommentar.

 

Hon berättar att alla företag som bedriver en verksamhet som kan påverka hälsa eller miljö, ska bedriva egenkontroll.

Och om marken skulle förorenas är det upp till företaget själv att se till att marken saneras och därefter följa upp med provtagningar, efter saneringen.

- Det är inte vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som sanerar. Vi övervakar och följer upp, säger hon.

 

I Fole har man tagit prover på ytligt grundvatten, som inte används som dricksvatten. Däremot har man tagit prover på dricksvattnet vid en fastighet 600 meter söder om det sanerade grusupplaget. Inte heller där fanns några förhöjda värden i vattnet, när undersökningen gjordes i november förra året.

Så jobbar vi med nyheter