Inget djurvirus i första proverna

Nästa vecka kommer svar om de gotländska fallen.

31 mars 2012 04:00

De 13 missbildade lamm och kalvar på fastlandet som undersökts var inte drabbade av Schmallenbergviruset. Därmed minskar sannolikheten att de tre missbildade lammungarna på Gotland led av viruset.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) blev i veckan klar med analyserna av de första prover som tagits på fastlandet. Inget innehöll spår av Schmallenbergviruset.

Analyserna av de prover som länsveterinär Agneta Karlsson Norström tagit på Gotland är inte klara.

Hon har i två omgångar skickat prover till SVA, första gången från ett djur och andra gången från två djur.


Nästa vecka
- Risken för att de proverna ska vara positiva är väldigt liten, bedömer hon.

Svaret kommer nästa vecka.

- Vi har börjat analysera det första provet och det tar några dagar innan vi vet svaret. Analyserna av de andra proverna från Gotland har vi inte börjat med ännu, säger Gunilla Hallgren vid SVA.

Totalt har SVA fått in 18 prov om misstänkt Schmallenberg.

- Det är jättebra att djurägarna är alerta, det visar att de tar smittrisken på allvar, säger Agneta Karlsson Norström.

Viruset, som upptäcktes i den tyska staden Schmallenberg i november förra året, påverkar djurens allmäntillstånd. Sjukdomen varar i tre till sex dagar varefter djuret tillfrisknar, men viruset kan orsaka missbildningar och dödfödslar hos lamm och även kalvar och killingar.


2 000 sjukdomsfall
Förra veckan bekräftade belgiska forskare misstanken om att viruset sprids med svidknott. Det är samma smittväg som för blåtunga, och därmed inleds sannolikt årets smittsäsong i mitten av april.

Sedan viruset upptäcktes i november har cirka 2 000 sjukdomsfall noterats i Europa.

Under 2011 rapporterades fall från Holland, Tyskland och Belgien och i år har smittan spridits till Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark och Luxemburg.


Skärpning
SVA och Jordbruksverket beslutade i februari om skärpt övervakning, vilket bland annat innebär att alla veterinärer och djurägare uppmanas att anmäla all förekomst av missbildade lamm, killingar och kalvar till SVA.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino