Statoil vill inte inventera

2 april 2012 16:02

På flera håll på fastlandet har bensinbolag tagit strid med länsstyrelser för att slippa inventera och samla in fakta om sina bensinmackar. Nu överklagar Statoil de krav på Mifo-utredningar (metod för inventering av förorenade områden) som länsstyrelsen på Gotland ställt för stationerna i Fårösund, Roma och vid Broväg i Visby.

Statoil anser att den egenkontroll som bolaget bedriver är fullt tillräcklig. En Mifo-utredning skulle inte ge mer kunskap, utan bara kosta onödig tid och pengar, anser bolaget.

Statoils överklagande ska tas upp vid mark- och miljödomstolen. (GA)

Så jobbar vi med nyheter