Vem ska betala för kärnkraften?

16 april 2012 04:00

Våren 2010 vek sig Centern och övergav sin historiska kamp mot kärnkraft i utbyte mot en del av regeringsmakten. I alliansens energiöverenskommelse var dock ett krav centralt: Det skulle vara slut på statliga subventioner till kärnkraften.

Regeringen försöker nu undvika att svara på den mest centrala frågan - vem betalar om en kärnkraftsolycka sker? Med regeringens politik behöver kärnkraftsägarna endast ta försäkringsansvar upp till 12 miljarder kronor. Alla kostnader som överstiger detta ska svenska folket betala.

Kärnkraftshaveriet i Fukushima kostade minst 1 000 miljarder kronor, det vill säga mer än 80 gånger mer. Därmed överger alliansen den avgörande principen i sin energiöverenskommelse - att kärnkraften ska stå på egna ben.

Vi tror inte att svenska folket vill agera försäkringsbolag åt kärnkraftsindustrin. Allt annat än ett fullt skadeståndsansvar för energibolagen är en subvention betalad med skattemedel.

Att regeringen fortsätter subventionera kärnkraften ger en dyster prognos för utbyggnaden av förnybar energi i Sverige. Investeringar i förnybart som vindkraft och biogas riskerar att flytta utomlands till länder som har en tydlig inriktning mot förnybar energi och där kärnkraften inte är en bromskloss.

Sveriges befintliga kärnkraft är i dag gammal och instabil. Därmed står Sverige inför ett vägval - ny kärnkraft eller 100 procent förnybar energiproduktion. Endast fortsatta och kraftiga statliga subventioner till kärnkraften gör att den kan tävla med förnybar energi vad gäller kostnad, effektivitet och utbyggnadstakt.

Regeringens ovilja att sluta subventionera kärnkraften tycks därför styrd av allt annat än rationella argument. Det är oansvarig politik att fortsätta hålla förlegad kärnkraftsteknik under armarna när det är både billigare och snabbare att fasa ut smutsig kolkraft med energieffektiviseringar och förnybar energi.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna för ett helt förnybart energisystem. I stället för att skapa förutsättningar att nå den potentialen bromsar regeringen utvecklingen med fortsatta kärnkraftssubventioner. Vad tycker centerpartisterna i Gotlands län om det?

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa