Sågar vindkraften

Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott sågar i dag vindkraften i en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet.

22 april 2012 13:21

De tretton personer som undertecknat debattartikeln skriver bland annat att vindkraften som energikälla är problematisk eftersom behovet av el inte kan anpassas efter hur mycket det blåser utan snarare måste anpassas efter när användarna behöver el. Till exempel under mycket kalla perioder då behovet av el är stort men då är problemet det att det inte blåser så mycket. Som exempel nämner man Tyskland där detta orsakat stora problem.

Skribenterna anser att det är beklagligt att Sverige, som övervägande har fossilfri el genom vattenkraften, i onödan försatt sig i en situation där den överdrivna utbyggnaden av vindkraften är en förlust sett i ett ekonomiskt perspektiv. De skriver: " Den svenska vindkraftutbyggnaden skulle inte ha varit möjlig utan omfattande ”subventioner” (i form av elcertifikat) i mångmiljardklassen som därtill huvudsakligen gagnar utländsk industri."

Artikeln avslutas med följande rader: "Om avsikten vore att minska koldioxidutsläppen borde investeringarna på hundratals miljarder i stället riktas mot transportsektorn där cirka 35 procent av de fossila utsläppen sker i dag."

Artikeln hittar du här >>

Så jobbar vi med nyheter
Eva HC Nyström