Här finns risk för giftläckage

Dunkar med rester av giftiga bekämpningsmedel, har hittats vid ett upplag för lantbruksplast i Bro. Risken finns att gifter läckt ned i grundvattnet. Nu väntar ett omfattande arbete med att röja upp och sanera platsen.

5 maj 2012 04:00

Efter en anmälan från en privatperson, hittade miljö- och hälsoskyddskontoret cirka 15 dunkar med rester av giftiga bekämpningsmedel i Bro.

- Då har vi bara skrapat på ytan. Det kanske är allt vi hittar, men något säger mig att det finns mer i den där högen, säger miljöinspektör Urban Åslund.

2009 beviljade miljö- och hälsoskyddskontoret en ansökan om insamling och mellanlagring av så kallad lantbruksplast, det vill säga sträckfilm, storsäckar, folie, odlingsväv, nät och snören, på platsen.

Däremot står det uttryckligen att inga dunkar eller hylsor får läggas där.


Farliga medel
- Platsen i sig passar bra för ren plast, men är absolut olämplig för upplag av farliga medel. Eftersom det är sprängt i området finns ju risk att det har läckt ner i grundvattnet, säger Urban Åslund.

Under torsdagen togs prover på vattnet, som står i stenbrottet precis intill upplaget. Inom några veckor väntas svar.

- Vi hoppas ju att vi inte hittar något, men finns det bekämpningsmedel så får vi sannolikt utöka provtagningen.


Ny aktör
Anders Silvin, vd och delägare i Östra Gotlands schakt AB, som tog över verksamheten för cirka 1,5 år sedan, är bedrövad.

- Dunkarna var ju hela som tur var. Men plasten som ligger där är ju vår och jag backar inte från det, säger han.

Tanken var att plasten skulle mellanlagras i Bro, i väntan på att gå till Cementa för bränning.

- För att få in det i deras system måste man få ner plasten i små bitar med hjälp av en väldigt speciell kvarn. Jag har köpt en sån, men den har väldigt låg kapacitet. Så där har vi gått bet. Därför beslutade vi för några månader sedan att köra plasten till fastlandet.

Någon ny plast har därför inte samlats in och den redan insamlade har blivit liggande. Men var ifrån bekämpningsmedelsdunkarna kommer är oklart.

- Vi har haft tillsyn i brottet, fem gånger om året i alla fall och vi har aldrig sett de här dunkarna, säger Anders Silvin.

Däremot har de hittat annat som dumpats på platsen.

- Det har inte varit giftdunkar men andra grejor som trädgårdsmöbler, så vi har haft det under uppsikt.

I nästa vecka träffar Anders Silvin miljöinspektörerna, för att göra upp om hur platsen ska röjas och saneras.


Sanering
- Giftdunkarna har vi redan tagit bort. Nu ska resten bort. En tredjedel av allt som ligger där är säckar, nu åker vi kanske på att öppna alla.

Vid upplaget finns närmare 715 ton plast.

- Du får på 30 ton på varje bil - om du har tur - så det blir ett antal långtradare som ska gå till fastlandet.

Kunde ni gjort något annorlunda?

- Självklart. Man rannsakar sig själv. Vi skulle ha kört iväg mycket mer tidigare. Samtidigt hade det kanske gjort mer skada om vi kört på som vanligt och klämt sönder dunkar. Nu är vi medvetna om att det kan finnas främmande föroreningar bland plasten, säger Anders Silvin.

Så jobbar vi med nyheter