Svar direkt från Leva kungslador:

7 maj 2012 04:00

LEVA Kungslador ett åretruntföretag som nu varit verksamt i över två år och vi som driver Leva kungslador kämpar för att kunna fortsätta hålla öppet hela året. Som så många andra bra och duktiga restaurangentreprenörer på Gotland vill vi få ön att leva alla årets månader, för att vi själva, fler ungdomar och andra ska kunna få ett fast arbete året runt, en försörjning på ön.

På Gotland finns naturligt inte arbetstillfällena utan dessa skapas genom att entreprenörer som vi startar företag och driver verksamheter inom olika branscher på ön. Vi håller med om att det är bra om fler ungdomar får möjlighet till en försörjning året runt, semesterlön och a-kassa och en av våra visioner att vi själva får en möjlighet att vara delaktiga i att skapa ännu fler arbetstillfällen året runt på Gotland.

Vi kan tyckas vara lycksökare som vill sko oss på turismen och utnyttja ungdomar, men då hade vi inte investerat så mycket som vi gjort i regionens fastighet av egna medel och lagt ner åtskilliga tusentals obetalda arbetstimmar för att skapa ett bra, långsiktigt och tryggt företag. Leva kungslador är medlem i Visita (före detta SHR) och vi ser oss själva som ett seriöst företag som vill följa alla lagar och regler.

Efter konsultation med Visita har vi förstått att vissa felaktigheter begicks i samband med att vi sa upp två av våra säsongsanställda sommaren 2011. Dessa misstag har vi försökt kompensera de berörda anställda för, men då SAC vid förhandlingen som ägde rum hösten 2011 hade helt orimliga skadeståndskrav var vi tvungna att avsluta förhandlingen i oenighet.

Vi har också sökt SAC för nytt möte åtskilliga gånger under året och föreslagit att vi kan ses på Gotland på Leva kungslador, redan i januari/februari efter första lokala förhandlingen avslutades i höstas.

När det uppstår en tvist mellan två parter så är det oftast för att man har olika sätt att se på den uppkomna situationen och så är det även i det här fallet. Vi anser inte att det är rätt att söka lösa en uppkommen tvist medialt, framförallt inte mot berörda före detta anställda då det lätt bara blir pajkastning.

Välkomna till Leva kungslador och en härlig sommar och ett året runt företag!

Så jobbar vi med nyheter
Delägare på Leva Kungslador Helena Bloom, Joakim Björklund, Stina Börjesson, Eva Hejdenberg, Susanne Liljenberg, Ove Sahlin, Catharina Volle och Pernilla Öfvergård