Nu saneras arseniken i Fide

Miljögifter saneras från den gamla sågen i Fide.

När arsenik och dioxiner nu ska bort landar kostnaden på nästan sex miljoner kronor.

14 maj 2012 04:00

Grävmaskinen skalar metodiskt av jord och rester av byggnader och lastar på lastbilsflak. Saneringen av den gamla sågen i Fide pågår. Här impregnerades stora mängder virke från 1960-talet fram till mitten av 1990-talet. Sedan gick bolaget i konkurs. Efter den inventering som gjordes 2005 konstaterade länsstyrelsen att det på platsen fanns stora mängder arsenik och dioxiner från impregneringsmedel kvar i marken.

- Vi sökte pengar för en sanering hos länsstyrelsen, som sökte pengar hos Naturvårdsverket, säger Bert Asplund, driftingenjör på Region Gotland och ansvarig för saneringen.

Eftersom det inte finns någon juridisk person kvar från sågbolaget och de nya markägarna inte kan klandras för de utsläpp som skett tidigare står regionen som huvudman för saneringen. Men pengarna, nästan sex miljoner kronor, belastar inte gotlänningarna.

- Jag hoppas att Fideborna och hela Gotland kan glädja sig åt att Naturvårdsverket betalar, säger Bert Asplund.


Pengarna slut
Från Fide rullar lastbilarna norrut till Svevias deponi Tofta. Där sorteras och renas schaktmassorna. En konsultfirma hjälper till på plats i Fide och kan medan man gräver mäta var halterna gift är störst. Just nu väntar man på kompletterande analyser för att avgöra hur mycket mer som måste bort.

- Det har inte varit någon större spridning, vi har tagit prover på grundvattnet runt omkring och det finns inga gifter där, säger Bert Asplund.

På Svevias deponi i Tofta står också ett flak med förorenade schaktmassor från en annan sanering, den från gamla elverket i Ljugarn, innehållande höga halter av bly. Sannolikt för vidare transport till upparbetning på fastlandet.


Ljugarn
Både sågen i Fide och elverket i Ljugarn bedöms av länsstyrelsen ligga i riskklass ett. I Ljugarn har saneringen nyligen avslutats och länsstyrelsen konstaterar att gifthalterna inneburit en oacceptabel risk för människors hälsa att bo där. Man räknar med att ungefär 400 kilo bly läckt ut i marken från elverket.

- Ett enda enskilt markprov motsvarade vad som är utvinningsbart, säger Bert Asplund.

Nästan en miljon kronor kostade markarbetena i Ljugarn. Förra året investerades dessutom en och en halv miljoner kronor i framtiden i Fårösund, där marken vid snickeriet behövde sanering från arsenik. Alla dessa pengar kom från Naturvårdsverkets medel.


Nu är pengarna slut
Bert Asplund konstaterar att det finns stort behov av saneringar på flera gotländska gamla industriområden. Men att pengarna nu är slut.

- Naturvårdsverkets 400 miljoner kronor är slut. Av dem gick 200 miljoner till sanering av hamnen i Oskarshamn, där gifter funnits kvar i sediment på bottnen, säger Bert Asplund.

Han menar att Region Gotland kommer att fortsätta söka, men att det kan dröja fram till år 2014 innan nya pengar beviljas.

- Närmast på gång är saneringen av marken under Reno-kiosken i Visby där kemtvätten låg. Här pratar vi kostnader på tio miljoner, säger Bert Asplund.

Nu utreds hur den saneringen ska gå till. Ett förslag finns som går ut på att man ska värma marken, för att sedan ta hand om giftet i de gaser som frigörs.

Så jobbar vi med nyheter