Kabelfel allvarligt för vindkraften

Den trasiga elkabeln mellan Gotland och Västervik kan få stora konsekvenser för öns producenter av vindkraft.

23 maj 2012 10:51

Produktionen måste hållas nere tills kabeln fungerar igen, och det leder till ekonomiska förluster för producenterna.

- Många är högt belånade. Följderna kan bli mycket allvarliga om det här blir långdraget. Det säger Andreas Wickman, Gotlands vindelproducenter.

Så jobbar vi med nyheter