Gotland får egna cancerguider

Människor som drabbas av cancer väntas fördubblas fram till 2030.

För att förbättra cancervården har sex regionala cancercentra inrättats i landet.

Ett resultat är att Gotland snart kan få två sjuksköterskor som ska guida patienterna genom cancervården.

7 juni 2012 06:00

Gotland utgör tillsammans med Stockholm ett regionalt cancercentrum. Chefläkare Thomas Kunze sitter i ledningsgruppen och förklarar vad han jobbar med:

- Det handlar om att minska risken för att insjukna i cancer men också att förbättra den vård vi har i dag. Där finns mycket att göra.


Livsstilen bidrar
I den regionala cancerstrategi som tagits fram för Stockholm-Gotland nämns också en förlängd överlevnad och förbättrad livskvalitet efter diagnosen samt minskade regionala skillnader i överlevnad.

Cancer är i dag den näst vanligaste dödsorsaken och ökar snabbt, tre procent per år inom vårt områden. Gotland ligger i botten vad gäller speciellt fyra riskfaktorer för att få cancer: Alkohol, rökning, fetma och för mycket stillasittande.

- Livsstilen är en starkt bidragande risk att få cancer. Därför vill vi arbeta förebyggande, säger Kunze.


Mer delaktighet
Andra områden är primärvården i Sverige, som måste bli bättre på att ställa diagnoser.

- Väntetiderna måste kortas och patienterna slussas vidare i vården på ett mer effektivt sätt.

Thomas Kunze säger att det i dag finns för stora skillnader i befolkningsgrupperna, Sverige måste få en mer jämlik vård, oavsett till exempel vilken religion, kön, etnisk eller geografisk tillhörighet man har.

- Vi arbetar också för att patienterna ska få bli mer delaktiga i sin vård.

Ett resultat av det nya centret är att två kontaktsjuksköterskor från Gotland just nu går på utbildning i Stockholm. Färdigutbildade kan de guida patienterna genom vårdkedjan och finnas till hands när de och deras anhöriga behöver hjälp. Sådana finns redan i Stockholms läns landsting.


Centralisering
Regionala cancercentrumet har också uppmärksammat att nästan hälften av patienterna inte vet att de har rätt till en "second opinion", det vill säga har rätt att få bli bedömda av en annan läkare, vad gäller såväl diagnos som behandling.

Gotländska patienter får i dag resa till Stockholm för till exempel strålbehandling, men också för operationer och cellgiftsbehandling.

- Det är nog den vanligaste frågan vi får, varför man inte kan få denna behandling hemma, säger Thomas Kunze.

Svaret är förstås att Gotland saknar den avancerade utrustningen och även den läkarkompetens som kan behövas. Och i framtiden kanske patienterna får resa ännu mer. Forskare har nämligen kommit fram till att en centralisering av canceroperationer till stora universitetssjukhus minskar dödligheten i cancer.


Handlingsplan
Den nya cancerstrategin för Stockholm och Gotland med rubriken "Med patientens perspektiv i en jämlik cancervård" ska nu följas av en handlingsplan.

- Nu vet vi vad vi vill göra, nu ska det handla om hur vi ska göra det, säger Thomas Kunze.

Så jobbar vi med nyheter
Annika Melin Text, 23; Tommy Söderlund Foto, 16;