Tror snabbfärjor ger färre anbud

2 juli 2012 04:00

Robust infrastruktur och pålitliga transporter är en förutsättning för människors vardags- och arbetsliv liksom möjligheten för företag att verka och växa. I Sverige ser behoven liknande ut men förutsättningarna skiftar, därför måste särskild hänsyn tas till det. Vi vill att infrastruktur ska bidra till tillväxt och välfärd. Den ska dessutom göra det med hänsyn till funktion, tillgänglighet och miljö.

Trafiken till och från Gotland utgör inget undantag. Utmaningen i att vara en ö är också en möjlighet att vara något attraktivt. Det förutsätter transporter som fungerar och är långsiktiga såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Igår träffade jag Gotlandsuppropet - en sammanslutning för det bästa för Gotland, särskilt med koppling till transporter.

Jag har förstått att det finns en oro för den framtida färjetrafiken när det gäller turer, priser, hastighet med mera.

Innan allt är klart och på plats är det naturligt att det finns frågor och funderingar. Men en sak är säker, regeringen kommer fortsatt att ta ett stort ansvar för trafiken till och från ön. Vi gör det dessutom i nära samarbete med Gotlands politiska ledning. Regeringens uppfattning är att det lokala perspektivet, de gotländska ståndpunkterna, utgör en viktig del i ett framgångsrikt arbete.

Förutom flyget är färjetrafiken viktig för resenärer och transporter. Avtalet med nuvarande färjeoperatör skulle gå ut 2015. För att få tid till en bra upphandling, med den process det innebär, förlängdes nuvarande avtal till 2017.

Målsättningen är att till hösten ha ett förfrågningsunderlag klart för att kommunicera det till tänkta aktörer, och under 2013 genomföra upphandlingen.

Det som alla ser som en stor risk i sammanhanget är att det finns för få aktörer som vill lägga anbud. Det vore i så fall ett sämre utgångsläge för en konkurrens som annars skulle bidra till prisvärd service och utbud.

Tidigare har avtalet varit väldigt detaljerat, vilket hämmat utvecklingspotentialen för alla. Därför ses frågan över inför upphandlingen för att söka fler möjligheter och mer flexibilitet.

Ju bredare underlaget i förfrågan kan vara, desto större möjlighet för fler att lägga anbud.

Priset på biljetter är en återkommande fråga, inte minst från gotlänningarna själva. Regeringens uppfattning är att det för fastboende och godstransporter måste finnas en långsiktighet och förutsägbarhet i prissättningen. På frågan om vilket ansvar staten ska ta för att trygga ett basutbud året om jämförs ofta summan 400 miljoner kronor per år, som staten har i trafikavtalet för färjorna, med vägar i övriga Sverige. Jämförelsevis får Södermanland sammantaget med länsplan och nationell plan cirka 350 mkr per år. Staten tar alltså redan särskild hänsyn, något som efterfrågas också. Att i dag meddela hur mycket pengar staten ska avsätta under nästa avtalsperiod är mindre bra, särskilt som en ny upphandling ska genomföras.

När det gäller framtida utmaningar som kommande bränslepriser och skärpta krav på utsläpp kan vi bara prognostisera. Däremot vet vi i dag att lägre hastigheter från dagens 28 knop till 22 knop skulle minska bränsleförbrukningen avsevärt och därmed också kostnaderna och utsläppen. Det öppnar också för fler anbudsgivare och förslag på lösningar. För godstransporterna kan det exempelvis vara intressant om det går att kompensera en längre överfartstid med kortare tidshantering för på- och lossning i hamnen.

Gotland som kreativ och magisk plats ska naturligtvis vara fylld av livslust. Med det nya avtalet ska det fortsatt vara enkel och bekvämt att resa till och från ön. Att hela resan ska fungera smidigt är lika viktigt här som i övriga landet. Även framöver kommer två hamnar på fastlandet att vara prioriterat liksom att resorna och transporterna ska ske varje dag året om.

Jag kommer fortsatt att ha en nära dialog med Gotlands företrädare. Trafikverket, den myndighet som ansvarar för trafikavtalen, har med en gotländsk representant i arbetet inför upphandlingen. Med hänsyn och goda inspel från det lokala kommer staten ta fortsatt ansvar för att Gotland är en plats för gotlänningar, gotländska företag och besökare.

Så jobbar vi med nyheter
Catharina Elmsäter-Svärd (M) Infrastrukturminister