Utsattes för en fiskattack

Fältbiologerna möter nytt motstånd I Bunge. Förutom att Nordkalk fått grönt ljus av Högsta domstolen (HD) har missnöje över demonstranternas närvaro i Ojnareskogen nu blivit synligt.

Någon kastade surströmming, ägg och fimpar på demonstranternas tält för att lufta sin syn på protesterna.

13 juli 2012 04:00

Reaktionerna på demonstranternas närvaro i Bunge har mestadels varit positiva.

Fältbiologerna berättar om flertalet besökare som kommer för att visa dem sitt stöd.

Men i onsdags kväll var det någon som visade sitt ogillande mot manifestationen.

En okänd person tömde hinkar med ägg, fimpar och surströmming över demonstranternas tält.

- Det är tråkigt att vi inte ska kunna ha en fredlig demonstration utan att någon kastar surströmming på oss, säger Salomon Abresparr, ordförande i Fältbiologerna.

- Vi ser att vi engagerar många och nu så engagerade vi tyvärr någon som gillar att kasta ägg. Men deras attack mot oss är ingenting mot vad Nordkalk kommer att göra mot norra Gotland, säger Linn Andersson, också från Fältbiologerna.

Polisen kontaktades kort efter händelsen men det var aldrig någon fara. Björn Tannfelt, vakthavande befäl hos polisen hoppas demonstranterna lämnas ifred i fortsättningen.


HD-nej
-  Vi kommer att inte ha någon kontinuerlig koll men vi ska åka förbi så att demonstranterna kan känna sig säkra i sin yttring. Det är beklagligt att folk inte får vara ifred, säger han.

Trots negativ respons väljer demonstranterna att fokusera på manifestationen för i onsdags kom ytterligare ett bakslag.

Högsta domstolen gav beskedet att de avslår Naturvårdsverkets ansökan om att upphäva domen som godkänner kalkbrytning i Ojnareskogen. Därmed kan Nordkalk påbörja röjandet av skog utan vidare dröjsmål. Demonstranterna trodde att högsta domstolen skulle sätta stopp för Nordkalk och beslutet förvånade Salomon Abresparr.

- Det måste ju betyda något när Naturvårdsverket är med så långt in i processen. Vi är besvikna, men nu är det viktigare än någonsin att vi är i skogen, säger han.

Trots motgångarna finns det hopp bland demonstranterna. De tänker fortsätta sin manifestation i väntan på en reaktion från EU-kommissionen. GA berättade i år om miljöpartisten Carl Schlyters brev till miljökommissionären Janez Potocnik, där han kräver att EU-kommissionen ska titta på Högsta domstolens beslut.

Det finns en chans att EU engagerar sig i frågan och därför har demonstranterna nu slagit fast att de stannar i Ojnareskogen sommaren ut.

Tid för överklagan finns till och med den andra augusti.

Så jobbar vi med nyheter