"Jag är orolig för ringmuren"

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth är orolig för Visby ringmurs tillstånd. Därför kallar hon till möte med Riksantikvarieämbetet.

- Jag är orolig för ringmuren och vill höra hur den långsiktiga planen ser ut, säger hon och berättar att hon stöder kampanjen "Rädda ringmuren".

26 juli 2012 04:00

Mötet hon kallar till ska förmodligen ske i slutet av september och handlar om bevarandet av alla Sveriges 14 världsarv.

- Den utlösande faktorn var raset vid ringmuren. Jag har ett antal frågor kring det som hänt och hur planen ser ut framöver. Det är många som är engagerade i ringmuren och nu handlar det dels om att reparera och dels om att förebygga så att vi inte får några fler obehagliga överraskningar framöver, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Riskerar Visby att förlora statusen som världsarv?

- Det har jag inte fått några indikationer om. Men det är en fråga som oroar mig och många andra och det är viktigt att se till att finansieringen av underhållet fungerar.

Kulturministern passade under årets Almedalsvecka på att ta en titt på raset vid Östergravar.

- Jag såg det när jag motionerade runt muren som jag brukar passa på att göra när jag är i Visby på sommaren.


Felaktiga reparationer
Raset vid Östergravar i februari tros ha berott på tjälskador. Under 1960- och 1970-talen gjordes reparationer av ringmuren med cement. När cementen samlar på sig fukt kan den spricka vid snabba temperaturförändringar.

- Det är ett bekymmer att man använt sig av felaktiga metoder, naturligtvis i god tro eftersom det var vad man trodde var det bästa just då. Jag har förstått att det är en orsak till raset, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Under våren har Gotlands museum och GA dragit igång kampanjen "Rädda ringmuren". En kampanj som lovordas av kulturministern.

- Jag tycker att kampanjen är väldigt bra och har själv bidragit till den. Kulturarvet är ju något som delas av alla medborgare. Ju fler som är engagerade och vill
bidra, desto bättre är det.


"Tufft ekonomiskt"
Museichefen Lars Sjösvärd, som har ansvaret för att utföra underhållet av muren, tycker att det är bra att regeringen engagerar sig i frågan.

- Jag tycker att det är jättebra. Vi har ju hela tiden försökt få fram att världsarvet är en väldigt viktig sak och att det är tufft ekonomiskt. Jag tror inte att det handlar om något misstroende mot Riksantikvarieämbetet utan att kulturministern vill ha en helhetsbild av det här.

2002 upprättade Gotlands museum en plan där man bedömde att underhållet av muren skulle kosta 774 000 kronor om året. De pengarna har man långtifrån fått från Riksantikvarieämbetet.

- Totalt sett har vi fått ett par hundratusen per år och det är klart att vi behöver mer resurser. Sedan är det en annan fråga var pengarna ska komma ifrån, och jag välkomnar alla initiativ, säger Lars Sjösvärd.

Visby ringmur är norra Europas bäst bevarade stadsmur. Den uppfördes på 1200-talet.

Hansestaden Visby fördes in på Unesco:s världsarvslista 1995.

Riksantikvarieämbetet bekostar underhållet av ringmuren och Gotlands museum utför det. Restaureringen av skadorna beräknas vara klar nästa höst.

Så jobbar vi med nyheter
Jakob Simonson