Landsbygden står på egna ben

Knutpunkt Hemse är det senaste i raden av utvecklingsföretag på Gotland.

Ordförande Allan Båtelsson berättar varför de startar.

- Vi gör det här för att vi vill vara med och påverka.

7 augusti 2012 04:00

Knutpunkt Hemse är arbetsnamnet på vad som ska bli ett utvecklingsföretag för Hemseborna. Det finns en interrimsstyrelse tillsatt som arbetar med att samla ihop tillräckligt med intresserade.

- Vi gör det här för att vi vill vara med och påverka Hemses attraktivitet. Med ett utvecklingsföretag har vi möjlighet och mandat att göra det, säger Allan Båtelsson, ordförande i styrelsen.

De har fått många positiva reaktioner så här långt och ett 30-tal personer har köpt aktier, berättar han. Fler ska det bli innan bolagsstämman i september.

- Vi vill kunna starta olika projekt i bygden och vara med och påverka beslut. Vi hoppas också kunna hitta en bra styrelse som kan driva det här.


På Fårö
Tidigare har det startat utvecklingsföretag på bland annat Fårö.

Utvecklingsföretaget är en del av Fårö Bergmancenter beläget i den gamla nedlagda skolan. Den fick företaget i gåva av Region Gotland.


Politisk oenighet
Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) tycker utvecklingsföretagen är bra.

- Men jag vet att det finns en politisk oenighet, framför allt i samband med att vi överlåtit byggnader som till exempel Fårö skola eller det tidigare äldreboendet Östersol på Östergarnslandet.

Han säger att regionen försöker stötta utvecklingsföretagen med pengar och olika samverkansprojekt.


Ta tillvara idéer
- Vi försöker ta till vara på de idéer som finns och bistå med vår kompetens kring regional utveckling. Vi kan inte tvinga någon att starta företag på landsbygden, men vi kan hjälpa till med att stötta de initiativ som finns.

Allan Båtelsson i Hemse tycker att allt mer centreras till Visby och att en av utvecklingsföretagets uppgifter kommer att vara att försöka motverka den utvecklingen.

Några av utvecklingsföretagen på Gotland

Knutpunkt Hemse

Nygarn Utveckling AB

Virudden Utveckling AB

Heligholm Utveckling AB

Slite Utveckling AB

Fårö Utveckling AB

Så jobbar vi med nyheter