Boende utan VA och fiber

I Gnisvärd har man fått vänta på både vatten och bredband. Nu dröjer det ytterligare upp till fyra år. Samtidigt har gräventreprenören gått i konkurs och grävda diken fylls igen för att grävas upp på nytt.

8 augusti 2012 04:00

Classe Persson flyttade till Gnisvärd för åtta år sedan. Ganska snart märkte han att det var väldigt ont om vatten till fastigheten.

- Om vi tvättar bilen en dag kan vi varken köra tvättmaskin eller diskmaskin den dagen. Och har vi gäster får de duscha väldigt snabbt, säger han.

Andra fastigheter har mycket vatten men det är salt och går inte att använda till matlagning. Regionen inledde år 2008 en satsning för nya vattenledningar till området, som skulle vara färdig år 2011. Sedan dess har förseningar avlöst varandra. Området delades upp i tre etapper, varav en och en halv är färdig.

- De har gjort en konstig prioritering. Det området där vi bor i norr har flest antal fastboende. Ändå prioriteras vi sist efter ett område där det bara finns sommarhus, säger Classe Persson.

Sista beskedet var att projektet i hans etapp skulle kunna dröja till 2015.


Skjuts upp igen
Men nu skjuts det upp ytterligare. I våras gjorde regionen en budgetberedning där man har konstaterat att investeringsbudgeten för vatten och avlopp i regionen har mer än halverats.

- Nästan alla våra projekt kommer att skjutas på framtiden. Jag skulle tro att det handlar om tre eller fyra år längre än man tänkt när det gäller Gnisvärd. Men någon exakt tid kan jag inte ge i dag, säger Sten Reutervik avdelningschef för vatten och avlopp i regionen.

Samtidigt har gräventreprenören gått i konkurs och en ny upphandling av entreprenörer sinkar processen ytterligare.


Gräva själva- Det är jättetråkigt för oss. Frågan är om vi kommer att få något vatten hit alls, säger Classe Persson.

I samband med att regionens entreprenör skulle gräva ner VA-ledningar bildade Classe Persson och ungefär 100 fastighetsägare till i området en förening för att få fibernät till sina hus. En investering som skulle kosta runt 15 000 kronor per fastighet. De fastigheter som fått vatten har också fått sitt bredband.

- Men den entreprenör som nu har gått i konkurs fick stränga order från kommunen att inte stoppa ner våra rör när de ändå hade grävt. Vi kommer att få gräva själva precis bredvid. Det blir dyrare och vi har inte fått något bra motiv till det, säger Classe Persson.


Inga konstigheter
Men på regionen tycker man inte det är några konstigheter.

- Vattnet och fibern går inte att kombinera. Vi har ett ansvar för hur det ska se ut när vi lämnar området och kan därför inte blanda in fiberföreningen i vårt arbete, säger Göran Randahl, projektledare.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa