Regionen ska spara på vatten och avlopp

Satsningar på vatten och avlopp på ön stoppas. Halverad budget är orsaken.

- Det kommer att bli förseningar på nästan alla projekt vi håller på med just nu, säger Sten Reutervik, avdelningschef för vatten och avlopp i regionen.

7 augusti 2012 20:54

I maj gjorde tekniknämnden och förvaltningen budgetberedning inför 2013. Då konstaterades att besparingar måste göras i sektionen för vatten och avlopp.

Tidigare har investeringar för vatten och avlopp fått 50 miljoner varje år.

- Nu kommer vi att få mindre än hälften av vad vi hade innan, säger Sten Reutervik.


Ålägganden
I vissa fall har regionen fått ålägganden och domar som tvingar till färdigställande av vissa projekt inom snar framtid. Ett exempel är reningsverket i Fårösund som måste bytas ut mot ett nytt till år 2017. I Ihre måste vattenfrågan lösas skyndsamt och till år 2014 ska även reningen av vattnet vid Sudersand ses över. Och på regionen måste man prioritera.


Måste gå före
- Domar och ålägganden måste gå före. Klart att dessa tar stora delar av investeringsbudgeten. Det gör att vi måste skjuta på hela VA-planeringen, säger Tommy Gardell (S) ordföranden i tekniska nämnden.

Han menar att konsekvenserna blir att byggnadsprojekt som är på gång kommer att flyttas in i framtiden.

- Vi kan inte fortsätta att bygga ut med en halverad budget och krav på att slutföra vissa projekt inom snar framtid.

Så jobbar vi med nyheter