Varför så många självmord här?

Hög arbetslöshet och ett isolerat läge kan bidra till de höga självmordstalen på Gotland.

- Öläget tror jag definitivt spelar en roll, säger psykiatriprofessorn Lars Jacobsson.

14 augusti 2012 04:00

Lars Jacobsson är professor emeritus i psykiatri vid Umeå universitet. Han menar att man måste se fenomenet självmord utifrån det samhällsklimat som råder.

- I kulturer där det är strängt förbjudet att ta livet av sig, som en strikt muslimsk miljö till exempel, förekommer det i princip inte att man begår självmord. Visst finns det ett tabu i det svenska samhället, men det är inte absolut.


"Kollektiv depression"
När det gäller Gotland finns det enligt Lars Jacobsson sociala faktorer som samverkar på ett negativt sätt.

- På Gotland verkar det tidvis råda ett slags kollektiv depression i samhället. Det är hög arbetslöshet, stor utflyttning och många känner sig ensamma och isolerade.

Hur viktig är arbetslösheten som bidragande faktor?

- Arbetslöshet är en väldigt viktig faktor. I det svenska samhället är det ju så att du ska arbeta och göra rätt för dig. Om det inte är så känner du dig otillräcklig.

På Gotland kan också det isolerade öläget bidra till de höga självmordstalen, menar Lars Jacobsson.

- Öläget tror jag definitivt spelar en roll. Det är en isolerad lokal miljö där man lever under en viss press och det är ett stort steg att lämna ön.

Län Självmord/100 000 inv.

Värmland 16,5

Jämtland 16,1

Gotland 15,7

Gävleborg 14,9

Kalmar 14,1

Dalarna 13,9

Blekinge 13,7

Kronoberg 13,5

Örebro 13,4

Halland 13,4

Skåne 13,2

Västmanland 13,1

Östergötland 13

Riket 12,8

Västra Götaland 12,7

Västernorrland 12,6

Jönköping 12,4

Norrbotten 12,1

Södermanland 11,8

Uppsala 11,7

Stockholm 11,6

Västerbotten 9,8

Sifforna gäller för perioden 2000-2011.Källa: SVT

Så jobbar vi med nyheter