Fler kändisar i kalkprotest

Gör en oberoende statlig utredning om vattenfrågorna på norr. Det kräver 16 fastighetsägare i Bunge, och de får stöd av bland andra förre Visbybiskopen Lennart Koskinen.

21 augusti 2012 15:46

I ett öppet brev skriver fastighetsägarna att vattenfrågan är så komplex att den behöver utredas av en oberoende statlig utredning. Oron gäller Bästeträsks framtid som vattenreserv och dricksvattentäkt efter det att Nordkalk startat brytningen vid Bunge Ducker 1:64.

- De få större vattentäkter som ännu finns med god vattenkvalitet måste värnas både för oss som lever nu och för kommande generationer, skriver Bungeborna som får stöd av en rad kändisar.


Underskrifter
Bland dem som undertecknat det öppna brevet finns Karl Henrik Robèrt, professor i hållbar utveckling och grundare av miljöorganisationen Det naturliga steget, och Stefan Edman, känd miljödebattör och tidigare miljörådgivare och politiskt sakkunnig i miljödepartementet.

Andra som undertecknat brevet är biskop emeritus Lennart Koskinen, naturfotograferna Mattias och Monika Klum, musikern Georg Riedel, artisten och Bergmanstipendiaten Andreas Kleerup.

I uppropet deltar även en rad arkitekter; Daniel Heilborn, Johan Celsing, Erik Gardell, Joel Phersson och Åke Jansson.

I dagsläget har Nordkalks förberedelser avstannat. Länsstyrelsen har krävt kompletteringar till det kontrollprogram som företaget lämnat in för arbetet med att bygga transportbandet mellan Ducker och hamnen vid Storugns.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino