Vem kan förstöra grundvattnet?

22 augusti 2012 04:00

Aktivisterna skriker ut: Drick vattnet innan det KAN vara försent! De talar passionerat om hur VIKTIGT vattnet är för livet! Någon som inte vet det är min fråga?

Är de inte så värst informerade kring turerna och kraven åtgärder Nordkalk (Gotland) har när det gäller vattnet, eller vad som kan utgöra ett hot mot grundvattnet? Tänkte informera lite kring det hela, bland annat måste vattnet som förs ut i myrarna vara RENARE än grundvattnet.

Det första brytningsprogrammet har blivit godkänt av Länsstyrelsen Gotland. Nu är det till förarbetet som länsstyrelsen har förelagt Nordkalk att lämna in extra uppgifter som ska godkännas innan arbetet kan fortsätta. Miljö och hälsas ordförande med några flera ändrade sig efter kontrollprogrammet godkänts, dessa handlingar som hon själv redan godkänt med sina chefer inklusive regionsstyrelsen. Jag finner det oroväckande. Kan vi lita på att våra folkvalda följer våra demokratiska spelregler?

Regionstyrelsen ställde som krav till Nordkalk vatten först, sedan jobben, och tredje naturen, endast när dessa krav var uppfyllda godkändes kontrollprogrammet, där fanns även det så kallade nybygget.

Länsstyrelsen har gjort ett omfattande arbete med att hitta samtliga platser på Gotland där det någon gång förekommit en miljöfarlig verksamhet på. Länsstyrelsen har hittills identifierat cirka 1 000 sådana platser på Gotland. De verksamheter som hittats är fördelade på ett 50-tal verksamheter. Många av verksamheterna är eller har varit koncentrerade till VISBY eller till något av de större samhällena på ön (Slite, Klintehamn, Hemse).

Om aktivisterna vill värna om vårt dricksvatten finns det många fler ställen där de KAN stå och demonstrera. Grundvattnet KAN förstöras genom bland annat dessa verksamheter: Olyckor där drivmedel och farligt gods färdas. Flera ställen som KAN vara källor till mark- och grundvattenförorening är där metallurgisk industri, klor- alkaliindustri, gasverk och sågverksverksamhet med impregnering bedrivits, förbränningsanläggningar, försvarets verksamhet, bensinstationer, kyrkogårdar, JORDBRUK och utsläpp från kemtvättar och oljedepåer.

Under 1900-talet började man använda bland annat ett flytande ämne som innehöll kvicksilver. Detta ämne var kraftigt rödfärgat och ännu finns spår kvar i många av landets kvarnar. Ett av de mest förorenade objekten på Gotland är en kvarn där man betat utsädet med kvicksilver.

Risken finns även för påverkan på grundvattnet från flygplatser och flygverksamhet, främst av kemiska produkter som används i bränsle, vid avisning, vid rostskyddsbehandling et cetera samt av utsläpp av luftföroreningar. Att tvätta bilen hemma KAN förorena både mark och vatten. Varje år rinner uppskattningsvis 2 000 ton olja, drygt fem ton tungmetaller och 5 000 ton rengöringskemikalier ner i de svenska vattendragen, som en direkt följd av att bilar tvättas nära dagvattenbrunnar! Ni får själva fundera över vilket ställe på Gotland där MILJÖKONTROLLER sker i störst omfattning! Referens: Regionalt program.

Så jobbar vi med nyheter