Polisen håller presskonferens

Prick klockan fyra öppnade Gotlandspolisen en presskonferens för att förklara vad deras jobb i Ojnare egentligen går ut på.

27 augusti 2012 16:05

- Vi har två uppdrag: att hjälpa folk att kunna demonstrera och att hjälpa Nordkalk att bedriva sin verksamhet.
Det var kärnan i det budskap som Gotlandspolisen presenterade vid sin presskonferens på måndagseftermiddagen.

 

På presskonferensen deltog Fredrik Jonsson, dialogpolis influgen från Stockholm; Elisabeth Selin, jurist; Mats Holst, kriminalchef och Isabel Thorén som är kommenderingschef.

 

- Nordkalk har ett gällande täkttillstånd, det betyder att de har rätt att påbörja sitt arbete, inledde Isabel Thorén presskonferensen. 
Hon berättade att polisen inledde sin planering av insatsen samma dag som Nordkalk stoppades från att utföra sitt arbete med avverkning i området. 

Den 8 augusti begärde Gotland hjälp från Stockholm för att få hit särskilt utbildade dialogpoliser.

Nordkalks arbete har legat nere på grund av den störande verksamheten från demonstrerade sedan den 8 augusti.


- Båda parter ska få sina rättigheter tillgodosedda. Rätten att demonstrera finns i grundlagen, och polislagen ger stöd för att hjälpa Nordkalk att bedriva sin verksamhet, fortsatte kommenderingschefen Isabel Thorén.

- Vi ska se till att folk får demonstrera, och vi ska se till att Nordkalk kan utföra sitt arbete.

 

- Den polisstyrka vi har tagit hit är inte överdriven. Det är en resurs på ca 70 polismän som är specialutbildad för att hantera sådana här situationer.

Vi har med oss fyrhjulingar för att vi ska kunna transportera om något skulle inträffa. Om någon skadas, av alla dem som visats i området.

 

16:10:
- Demonstranterna har övergått från att demonstrera till att störa, säger kriminalpolisMats Holst.


16:11:
- Vi har planerat för en insats på en vecka, säger Isabel Thorén.

 

16:14

- Dag och natt kommer avverkningen att pågå, vi kommer att jobba i skift för att säkra områden.
Vi har hundar med oss - för att bevaka vår egen utrustning.

 

16:15:

- Vi kommer att hålla ett säkerhetsavstånd på 100 meter till skogsmaskinerna, så att folk får möjlighet att se vad som pågår. Innanför säkerhetsavståndet får ingen privatperson uppehålla sig.

 

16:17:

- Vi har med oss sex hästar. Deras uppgift är att vara våra ögon, säger Isabel Thorén.

 

16:18:
Jurist Elisabeth Selin förklarar det rättsliga stödet. Polisens uppgift är att förebygga och beivra brott. Och nu har Nordkalk en rättighet att bedriva en verksamhet som det nu finns ett hinder för att utföra. Då är det polisens uppdrag att beivra och förebygga det brott som det innebär att förhindra avverkningen.

 

16:19:

- Det finns inga indikationer på att det har dykt upp "en svans av proffsaktivister" förklarar dialogpolis Fredrik Jonsson.
Kommenderingschef Isabel Thorén säger att hon beklagar att det gjorts sådana uttalanden från polisiärt håll.

 

16:21:
- Går arbetet som det ska så räknar vi med att avverkningen ska vara genomförd inom två veckor, det är också maxgränsen för hur länge vi kommer att stanna med den inkallade polisstyrkan, säger Isabel Thorén.
Kriminalpolis Mats Holst jämför med insatserna under Almedalsvveckan: då fanns 90 inkallade poliser från fastlandet. Det gör att Ojnareinsatsen är årets näst största polisinsats, som kommer att belasta Gotlandspolisens budget.

 

16:24:

- Alla poliser i styrkan har varit ute idag i området, för att se området.

 

16:25

- Kommenderingschefen berättar att imorgon, tisdag, kommer polisen att inleda sin insats, som består i att upprätta en säkerhetszon på 100 meter.
Vi har inte exakt tidpunkt, säger Isabel Thorén, men tidigt på morgonen blir det.

 

16:27:
Vad händer med den som går innanför säkerhetszonen?
- Man kan då göra sig skyldig till ohörsamhetsbrott, säger juristen Elisabeth Selin.

 

16:29:
Dialogpolis Fredrik Jonsson beskriver de känslor han mötte på plats i Ojnareskogen med att det finns mycket oro, det finns en rädsla för polisen. Den kan säkert vara befogad eftersom man kanske aldrig har träffat polisen förut, i alla fall inte i den här numerären. Jag förslkte lugna dem med att berätta att det här är kanske de bästa poliserna på att hantera sådana här frågor.

- Människor som är ovana vid poliser eller som har dåliga erfarenheter av poliser kan reagera med rädsla, men det är vi beredda på att hantera.

 

16:31:

Helgotland.se: Vad händer efter att den här poliskommenderingen är över, om demonstranter fortsätter att uppehålla sig i området?

- Ja under de här två veckorna kommer avverkningen att ske, och staket att uppföras.

Så efter det att ni har stuckit så är det inhängnaden som kommer att förhindra att verksamheten störs?

- Ja, så är det tänkt, avslutar Isabel Thorén.

 

16:34:

Presskonferensen är avslutad.

Så jobbar vi med nyheter