Beslutet togs i Stockholm

Stockholmspolisen har skickat 70 särskilt utbildade poliser, sex ridande poliser, terrängfordon och specialutrustning.

Kostnaden för detta ska delas mellan Gotland och Stockholm - det fick polisstyrelsen på ön läsa om i tidningen.

- Men det är vi som har ansvar för budgeten, säger Lisbeth Bokelund (MP), ledamot i polisstyrelsen på Gotland.

30 augusti 2012 04:00

Merkostnaden för Gotlandspolisen blir närmare en miljon kronor i veckan, men beslutet om den massiva polisinsatsen i Ojnareskogen togs utan att fråga polisstyrelsen på Gotland.

- Jag kan konstatera att det är ungefär lika många poliser som demonstranter här. Det känns lite överdimensionerat, säger Lisbeth Bokelund.

De sex ridande poliser som har skickats till norra Gotland kan dessutom bara användas längs vägarna. Hästarna riskerar att skadas om de går i bland sprickor och rötter i trakterna av Ojnare myr.

- Beslutet om den massiva polisinsatsen togs i Stockholm, av polischefen där. Budgetfrågorna ska upp på bordet på vårt nästa sammanträde och jag hoppas att kostnaderna inte går ut över annan verksamhet, säger Lisbeth Bokelund.

I kostnaderna ingår så kallade merkostnader för styrkan från Stockholm, bland annat hotellboende i Visby, medan Stockholmspolisen betalar personalens löner.

Något konto för extraordinära insatser finns varken i Stockholmspolisens eller Gotlandspolisens budget.

- Det blir en stor kostnad för Gotlandspolisen som har 98-99 miljoner i budget. Vi kommer att få göra prioriteringar i den ordinarie verksamheten på ön, säger Mats Holst, chef för Gotlandspolisens kriminalavdelning, till helagotland.se.

Så här långt har fem demonstranter fått böter för "Ohörsamhet mot ordningsmakten", detta efter att de klättrat upp i träd och vägrat komma ner då polisen beordrat dem.

I går var ett 40-tal demonstranter på plats vid provbrottet vid Ojnareskogen. En stor del utgjordes av lokalbefolkning.

- Vi har väl vaknat sent. Men jag trodde aldrig att en så befängd sak skulle gå igenom, säger Lennart Holmgren, boende i Hangvar.

Flera boende i området oroar sig för framtida fastighetsförsäljningar i området.

- För ett år sedan sålde jag mitt föräldrahem i Bunge, hade man vetat att det som händer nu skulle ske så hade det varit svårt att sälja. Men många sitter i den sitsen nu, säger Gerd Holmgren, boende i Hangvar.

Polisstyrelsen på Gotland sammanträder nästa fredag.

Så jobbar vi med nyheter
Linus Ehn