Demonstrerade utanför länsstyrelsen

Manifestationen utanför länsstyrelsen samlade ett hundratal personer.

Sophie Jonasson läste upp och överlämnade ett dokument.

30 augusti 2012 11:04

Drygt 100 personer samlades på torsdagsförmiddagen utanför länsstyrelsens entré i Visborg, där det främsta budskapet var: stoppa avverkningen i Ojnare.

Med sig hade aktivisten Sophie Jonasson ett dokument, i form av ett uppförstorat brev, där Ojnareskogen beskrevs som ett viktigt vackert och känsligt paradis, medan Nordkalk beskrevs som ett tvivelaktigt företag med flera anmälningar om misstänkt miljöbrott mot sig.

 

På plats fanns dialogpolisen, liksom musiker med fiol och säckpipa.

Sophie Jonasson läste i megafon upp sitt dokument som sedan överlämnades till länsråd Peter Mohlin. 

Skrivelsen riktar in sig på framför allt kravet på att avverkningarna i Ojnareskogen upphör omedelbart, i väntan på prövning i Högsta Domstolen. Näst efter det riktar den kritik mot handläggningen av Nordkalkärendet inom Region Gotland - och inom Länsstyrelsn.
Och så kritiserar man Nordkalk som har påbörjat arbetet innan prover har tagits.
Kravet till länsråd Peter Mohlin, som tog emot brevet, var att länsstyrelsen tar sitt ansvar som tillsynsmyndighet, och riktar hårdare krav på provtagningar gentemot Nordkalk.

Kuylenstierna sur på polisen

Bland demonstranterna fanns finansmannen Joachim Kuylenstierna, som egentligen var mer förbannad på polisen än länsstyrelsen:
- Om Pippi Långstrump varit i Ojnare nu så skulle hon ha lyft bort Kling och Klang för länge sedan och alla skulle ha stått upp och applåderat.
Menar du att polisen gör fel?

- Det finns en svensk ursäkt som heter "jag gör bara mitt jobb". Jag tycker nog att de skulle kunna ifrågasätta den ursäkten just nu.

 

Forsberg hyllade olydnad

En annan demonstrant var exspionen Donald Forsberg (före detta anställd av IB). Han var på plats för att demonstrera sin övertygelse att stoppa avverkningen i Ojnareskogen, där han sprungit som barn och minns tillbaka på häst-och-vagn-färder med sin mormors bror.
- Ojnare är min barndom!
Han fortsatte:
- Det här påminner mig om när jag var med och klättrade i almarna i Kungsträdgården på 70-talet, det här är rätt - civil olydnad är förnuftets sista utpost.

 

Senare under dagen kommer demonstrationer att hållas på Östercentrum i Visby. På kvällen är ett möte i Almedalen utlyst till klockan 19.

 

>> LÄS skrivelsen som överlämnades

Så jobbar vi med nyheter
Patrik Annerud