VD:N för Mellanskog: Vi gick skilda vägar

Efter ett möte med Nordkalk på lördagen stod det klart att Mellanskog ensidigt väljer att stoppa arbetet med avverkningen.

1 september 2012 19:22

Sture Karlsson, VD Skogsägarna Mellanskog bekräftar för helagotland.se att protesterna och den starka opinionen blev för mycket för bolaget.

Så pressad kände sig Sture Karlsson att han för Mellanskogs räkning väljer att bryta ett ingånget kontrakt med Nordkalk:


- Det här är naturligtvis inget lätt beslut, det är svåra avväganden.
Men man måste ibland se bortom det kortsiktiga, säger han och förtydligar:
- Fortsätter man en hårdför linje utan att prata med varandra så riskerar man sår som är svåra att läka. Det kan förpesta ett samhälle många år framöver.


Medlemmar i Mellanskog har valt att gå ur den ekonomiska föreningen i protest mot avverkningarna. Det har, bekräftar Sture Karlsson, spelat in i beslutet:
- Vi har många medlemmar som tycker illa om det här och vi måste se det här långsiktigt och inte riskera något som inte läker.

 

Men vad säger Nordkalk om det här?
- Vi har haft överläggningar med Nordkalk där vi fört fram att vi tycker att vi bör avvakta ett eventuellt besked från Högsta domstolen och vi hade så sent som idag ett möte med Nordkalk, men vi kom inte fram till någon samsyn. Utan vi tar det här beslutet ensidigt från Mellanskog.

 

Vad riskerar ni gentemot Nordkalk i och med detta?
- Det vill jag inte kommentera. Det vi säger är att vi inte fortsätter avverkningarna före ett besked från HD.

 

Vad händer om HD avstår från att ta upp ärendet, då har ju Nordkalk alltjämt rätten på sin sida - är ni beredda att återuppta arbetet då?

- Nu har vi tagit det här beslutet tills vidare, jag vill inte uttala mig om vad som kommer vidare i det här.

 

Landshövdingen

 

Så jobbar vi med nyheter
Patrik Annerud