Slipper inte ansvar för plast- upplag

3 september 2012 11:29

Den lantbrukare som 2009 fick tillstånd att lagra plast i ett stenbrott vid Skäggs i Väskinde är ansvarig för verksamheten, trots att han har ett avtal med Östra Gotlands schakt AB om att omhänderta avfallet.

Det anser länsstyrelsen och avslår därmed lantbrukarens begäran om att slippa lämna in ett åtgärdsprogram till Region Gotland. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade i juni lantbrukaren att redogöra för vad han tänker göra för att förhindra att den lagrade plasten sprider föroreningar.

Efter misstanke om att plasten förorenat intilliggande dricksvattenbrunnar gjordes provtagningar under sommaren. Två av de tre proven hade inga mätbara nivåer av bekämpningsmedel. I det tredje hittades mycket låga halter, men de kom inte från plastlagret. (GA)

Så jobbar vi med nyheter