Mobila sprinklersystem kan rädda liv

Brandmästare Henrik Johansson är kritisk till att regionen inte tar ansvar för äldre och funktionshindrades brandsäkerhet.

10 september 2012 11:36

-Regionen vill gärna att folk ska bo hemma så länge det bara går, istället för att flytta till ett äldreboenden. Då borde man också ta ansvar för deras brandsäkerhet, inte bara byta batterier i deras brandvarnare, säger Henrik Johansson.

Kan inte ta sig ut själva

I varje bostad ska det finnas brandvarnare och släckutrustning i skälig omfattning. Men den säkerhetsutrustningen gör liten eller ingen nytta hos personer som är orörliga eller inte förstår vad det är som händer. Efter söndagens dödsbrand i Visby är fyra äldre och funktionshindrade personer som dött i till följd av bränder hittills i år.

-Även om vi ser tillbaka längre i statistiken så är det främst äldre som är fysiskt eller psykiskt handikappade som brinner inne, säger Henrik Johansson, brandmästare i Visby.

Det finns tekniska lösningar som skulle förhindra de flesta av dess dödsbränder, förklarar Henrik Johansson.

Redan i dag finns larm som kan kopplas till trygghetslarmet. Det används på Gotland i de fall där man bedömer att personer med trygghetslarm riskerar att själva starta bränder.

-Det är ett bra komplement, men det tar ändå tid innan vi får larmet och är på plats. Ibland kommer vi för sent, säger Henrik Johansson.

Mobil sprinker

Det finns också mobila sprinklersystem som kan placeras hemma hos exempelvis äldre och funktionshindrade. Modulen är 2,20 hög och innehåller vatten. När censorn känner av rök och värme utlöser sprinklern och sprutar ut en fin dimma i luften. En stor fördel med systemet är att det krävs betydligt mindre mängd vatten för att släcka en brand, vilket gör att vattenskadorna blir mycket mindre.

Frågan är bara vem som ska betala. Henrik Johansson tror inte att det är aktuellt att sätta in mobila sprinklersystem hos alla äldre, det måste göras en individuell riskbedömning, påpekar. Utrustningen är inte gratis.

-Man kan få hjälp med trapphissar, lyfthjälpmedel för hemtjänsten, och så vidare. Sådant installeras väldigt snabbt men det är ingen som tänker på brandsäkerheten, säger Henrik Johansson.

Gotland är inget undantag när det gäller att man vill att människor ska bo hemma så länge som möjligt. Många kommuner har också installerat systemet i särskilda boenden.

-Men det här borde verkligen vara en väckarklocka, att så många brunnit inne i år.

Tycker du att det här borde finnas via hjälpmedelscentralen?

-Man har ju bedömt hos Hjälpmedelscentralen att de här personen har svårt att röra sig, de har fått ramper och trapphissar och allt sådant. Då har de också svårt att ta sig ur sängen om brandlarmet börjar tjuta. Det spelar ingen roll hur många brandvarnare du sätter upp och personen inte kan ta sig ut.

Ingen respons från regionen

Den 22 augusti var Yvonne Kennberg, från Wolles i Wittsjö, i Visby och demonstrerade en modell för räddningstjänsten, socialtjänsten, regionens fastighetsavdelning, med flera. Hon berättar att responsen var mycket god och att företaget fått fyra offertförfrågningar från särskilda boenden, alla i privat regi. Någon förfrågan från rgionen har inte kommit.

-Inte än, men kommunerna tar alltid liter mer tid för allting, säger Yvonne Kennberg.

Den modell som som demonstrerades i Visby finns i två utföranden, en för ett rum och en som täcker in två rum. Prislappen ligger på 40 000 respektive 50 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin