Ek - kom ut som miljöminister!

12 september 2012 04:00

För en vecka sedan stoppade Mellanskog avverkningen av Ojnareskogen, trots att Nordkalk motsatte sig det. Även om stoppet kom senare än önskvärt är Mellanskog värda ett stort tack!

Skogen är dock inte säkrad från skövling och Gotlands vattenförsörjning är fortfarande hotad. 17 september kommer Högsta domstolen ta ställning till de 21 överklaganden som lämnats in, och om de beslutar att inte ta upp fallet kan avverkningen fortsätta. Därför behöver miljöminister Lena Ek (C) ta sitt ansvar och föreslå området till ett Natura 2000-område. Det skulle hindra skövlingen, och ligger helt i regeringens lagliga makt.

Att göra Ojnareskogen till ett Natura 2000-område skulle innebära att området ansluts till EU:s nätverk för skyddad natur. Beslutet fattas av EU-kommissionen men regeringen kan föreslå åtgärden och en sådan handling väger tungt. Den biologiska mångfalden är redan svårt eftersatt. De ekosystem vi som mänsklighet är helt och hållet beroende av behöver skyddas. Ojnareskogen är ett område med unika naturvärden och rika vattenmiljöer, och gränsar dessutom till två Natura 2000-områden Bräntings haid och Bästeträsk, som även de riskerar att skadas.

Mark- och miljödomstolen (MMD) nekade 2008 Nordkalk i fallet Ojnare. Nordkalk överklagade då beslutet, och fallet gick upp till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD). Året efter att Nordkalk fick avslag av MMD smög dåvarande miljöminister Andreas Carlgren in en ändring av miljöbalken. Efter att ändringen hade gjorts togs fallet upp i MMÖD, som då gav Nordkalk godkänt för kalkbrottet. Den lagändring som genomfördes gällde den så kallade stoppregeln, som gjorde det möjligt att förhindra täktverksamhet om det fanns en risk att den biologiska mångfalden i området påverkades negativt, eller om livsmiljöerna för hotade arter riskerade att förstöras.

När nu Miljöpartiet påpekar att alliansregeringen har givit missvisande besked till riksdagen vad gäller borttagandet av stoppregeln gör miljöminister Lena Ek ett desperat försök att skylla alliansregeringens bristande miljöpolitik på MP. Miljöpartiet missade visserligen att motionera emot förslaget när alliansen smög igenom det, men anklagelsen ekar extra tomt i och med att alliansen då hade egen majoritet i riksdagen och MP:s röst i praktiken inte hade något effekt på beslutet. Redan året efter motionerade MP i riksdagen om att återinföra stoppregeln.

Både Carlgren och Ek har försökt göra stora rubriker av sitt deltagande vid internationella konferenser om biologisk mångfald. Just nu verkar det dock som att Ek är en gruvminister mer än en miljöminister. Det är nu det verkligen gäller Lena Ek. Våga komma ut som miljöminister återinför stoppregeln och driv på för att Ojnareskogen ska bli ett Natura 2000-område.

Så jobbar vi med nyheter
Rebecka Carlsson, Språkrör Grön Ungdom Björn Lindgren Språkrör Grön Ungdom; Erik Lindman-Mata, Styrelseledamot Grön Ungdom Gotland;