Ministern intresserad av fraktpriset

Efter träffen med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd är Gotlandsupprorets repreresentanter ganska positiva.

17 september 2012 11:39

De fick inte något konkret besked om någonting, egentligen.
Men är ändå nöjda med dagens uppvaktning.
Det framgår av Ted Ljungqvists reaktion efter mötet med Catharina Elmsäter-Svärd och hennes sakkunnige på näringsdepartementet:

- Ja när det gäller förslaget att sänka längdmetertaxan så är vi nöjda med hennes reaktion, det verkade som att hon gillade att få ett konkret förslag där.

Däremot passade sig ministern för att komma med något som helst besked vad gäller biljettpriserna på persontrafiksidan.

 

Regionen hade inte förklarat
Starkast reagerade Ted Ljungqvist på att ministern inte verkar ha förstått att gotlänningarna som skrivit på Gotlandsupprorets upprop har synpunkter på nuvarande priser. Där verkar det ha funnits ett informationglapp, konstaterar Erik Ardelius, som är vår reporter på plats. Efter mötet med minstern så är det detta som det pratas om - att minstern säger sig först nu ha förstått att protesterna och demonstrationerna inte har avsett situationen efter 2017 då det nya trafikavtalet ska träda i kraft.


I fredags mottog Catharina Elmsäter-Svärd en skrivelse från Region Gotland där det konkret talas om att nuvarande priser är för höga, att de drabbar Gotland som helhet och att någonting måste ske även på kort sikt för att få ned kostnaderna både för frakt av gods och för persontrafik.
Uppenbarligen har den skrivelsen gett minstern helt nya kunskaper.

- Då först förstod hon allvaret i nuvarande situation. Det förstod hon inte i somras under Almedalsveckan, hon hade inte fått de signalerna. Då tolkade hon det som att det gällde situationen efter 2017, säger Ted Ljungqvist till helagotland.se.
Han är nu efter ministermötet kritisk till hur Region Gotlands politiker måste ha gått tillväga med sina kontakter uppåt gentemot regeringen. Han fortsätter:

- Det var för sent av regionen att reagera först nu i fredags med en sådan skrivelse. Tidigare hade de bara tagit det muntligt, och då hade ministern inte fattat den akuta situationen.

Upp till rederiet att sänka priset

Huruvida ministerns nya insikt får någon betydelse eller inte är oklart. Hon gav inga konkreta besked idag.
När det gäller persontrafikpriserna ville hon istället hänskjuta det ansvaret till Rederi Gotland AB:

- Rederiet får sänka priser hur mycket de vill, det står dem fritt inom ramen för nuvarande avtal, ska hon ha sagt.

Med sig hade delegationen för Gotlandsupproret ett förslag till regeringen att i fortsättningen inte betrakta båttrafiken mellan Gotland och fastlandet som "olönsam kollektivtrafik" utan som en del av landets infrastruktur, alltså som exempelvis en väg.
Infrastrukturministern mottog detta som en god idé, uppfattade Ted Ljungqvist det som:

- Långsiktigt kan det vara en bra idé, men inte kortsiktigt sa hon.

 

- Förslaget att slopa längdmetertaxan – att sänka till 40 kr metern istället för 123 kr – tyckte hon också vara bra, säger Ted Ljungqvist.

Själv tycker han att regeringen nu borde ha möjlighet att ta upp en sådan förändring redan på nästa regeringssammanträde.
Men några utfästelser av något slag gjorde alltså inte ministern.

Ikväll kan det bli aktuellt med en gotlandstrafikdebatt på bästa sändningstuid i Sveriges television. SVT:s rapport, som var det riskmedia som var på plats idag vid uppvaktningen (vid sidan av tidningen Land) har bjudit in parterna för en studiodebatt i kvällens Aktuelltsändning.
Ted Ljunqvist har tackat ja, men ministern har ännu inte lämnat besked.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa