Muddrar för ett renare Östersjön

Naturvårdsverket ger 221 miljoner kronor i bidrag för de första etapperna av miljöförbättringar i Oskarshamns hamn.

21 september 2012 14:39

Totalt kommer ca 500 000 m³ förorenat sediment att muddras som kommer att kosta närmare 500 miljoner kronor. Spridningen av tungmetaller och dioxiner från hamnen till Östersjön förväntas minska med 90 procent. Projektet är det största som Naturvårdsverket har finansierat som handlar om efterbehandling av förorenade områden.

Oskarshamns hamn en betydande punktkälla för spridning av föroreningar till Östersjön. 1000-tals kilo tungmetaller läcker varje år från området.  

- Det är glädjande att kunna ge bidrag till ett projekt som kommer att förbättra miljön i Östersjön, säger Ingela Hiltula, chef för enheten förvaltningsärenden och bidrag.

- Oskarshamns kommun och Länsstyrelsen i Kalmar har arbetat med undersökningar och utredningar under mycket lång tid och det är mycket stimulerande att vi nu har kommit till ett beslut om medel.

 

Så jobbar vi med nyheter