Demonstrationer mot vindkraft

På torsdag kommer föreningen Svenskt Landskapsskydd tillsammans med lokala föreningar runt om i landet att protestera mot vindkraften utanför länsstyrelser, miljödomstolar och Energimyndigheten.

15 oktober 2012 11:02

På Gotland kommer manifestationen att ske utanför länsstyrelsen på Gotland under en och en halvtimme då demonstraterna delar ut information om vindkraften och dess konsekvenser.

- Vi ser att den lilla människan hamnat i kläm där vindindustrin drivit igenom sina planer, säger Sune Sjöström, ordförande i föreningen Svenskt Landskapsskydd, i en kommentar.

Han menar att de demokratiska värdegrunderna är satta ur spel och att flera unika bygder och landskap drabbas av vindkraftutbyggnaden och att den svenska landsbygden förstörs.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa